Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/404

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Vedski, spaltet Brændestykke.

Vegstensgryde, Klæberstensgryde.

Veide, fange eller fælde Vildt.

Veider, lugte; »veire sig frem«, søge sig frem ved Hjælp af Lugten.

Ven (ee), smuk.

Vending, Gang, Reise for een Gangs Skyld.

Vesle, lille.

Vett, Vid, Forstand, Samling; »ikke ud af Vet og Von«, ikke saa urimeligt endda.

Vettug, forstandig, ved fuld Forstand.

Vidden, Ødemarken, Fjeldørkenen.

Vidjekjær, Vidjebuske.

Vige, styre, kjøre tilside.

Vildgræs, Vildstraa. Efter Folketroen forvilder man sig altid efter at have traadt paa en vis Græsart; deraf: træde paa Vildgræs.

Vindfald, Vindfæld, Træer, som ere nedbrudte af Stormen.

Vinge, »at vinges«, tage Vingerne til Hjælp under Løbet; flyve.

Vippe, vikle; »vippe sig ind«, vikle sig ind.

Visergut, Ærindsvend, Løbedreng.

Von (oo), 1) Haab, Forventning; ironisk: »det var Von, om du kommer til«, ɔ: det vil nok være langt fra, det kan du skyde en hvid Pind efter; 2) Slump, Træf: paa ei Von.

Vond, vred.

Vondord, Skjænd.

Vonlig (oo), rimelig, sandsynlig.

Vonums, i Forbindelse med et Adjektiv, f. Ex. »vonums langt«, længere end man skulde tro.

Vred, Forvridning.

Vringel, Forvikling, Udflugt, Indvending.

Vriompeis, 1) eg. et af Oxesener sammenvredet Svøbeskaft; 2) et vindvredent Stykke Træ, som er vanskeligt at kløve; 3) en vrang og umedgjørlig Person.

Væggefar, Sammenføiningen mellem Tømmerstokkene i Huset.

Væggesprunge, Sprække i Væggen.

Væle op, skjære op, lemme op.

Vær, Væder, Saubuk.

Værfar, Svigerfader.

Vøre, agte, ændse.

Vørdte (lang Vokal), ændse, Impf. af vøre (vyrde), agte, ændse.

Vørte (kort Vokal), bleven (Particip. af verta, blive, vart, blev).


Ymse (imse), uvist, usikkert.

Yre, myldre, vrimle.

Yste, lave Ost.


Ægne, sætte Agn paa.

Ær, Ærfugl, Edderfugl.

Ætle (æsle), 1) bestemme, agte at gjøre noget; 2) tiltænke En noget; 3) dele, uddele, levne.


Ølrøg (Ølrøik), Solrøg, Varmerøg (Yl eller Øl, Varme, varm Luft, Dunster og Disighed i Luften ved Aftentid om Sommeren).

Ørende, bitte, liden.

Ørret, Forelle (Salmo fario og alpinus).

Ørske, Svimmelhed, Sandsesløshed, Feberfantasier.