Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/395

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Kulp, Fordybning i Elvebunden.

Kult, tyk og rund Tingest, baade om Mennesker og Dyr; en svær Person eller Ting; en dygtig Karl.

Kvamne, kvæles, tabe Aanden.

Kvar, rolig, stille; kvareste Natten, Midnatstiden, naar alt er roligt.

Kvare sig, begive sig til Ro.

Kve, indhegnet Plads for Kvæget.

Kveinn, Kværn, Mølle.

Kvekke, fare sammen, faa en pludselig Rystelse.

Kvedknarr, Natteravn. Caprimulgus europæus.

Kveldkvart, hvor ingen Støi taales af de Underjordiske.

Kveldverd, Aftensmaaltid.

Kvernknur, Vandvæætte, som har Tilhold i Elvedrag og Fosse, ved Møller og Saugbrug.

Kvie sig, grue eller ømme sig for Noget, eller føle Ulyst til.

Kvie, en Ungko.

Kvinke, klynke, klage sig.

Kvist (i Træ), Knast, Knart.

Kvistebol, et Rede af Kviste og Grene.

Kvistegran, Gran, hvis Stamme er tæt besat med Grene lige ned imod Jorden.

Kvistet, 1) fuld af Kvister eller Grene; 2) knastet, flud af Knaster, om Brædder og Planker.

Kvitepaus, den hvide Kat, Hvidepus.

Kysen, »Den Gamle med Kysen«, se Maurits Hansens Noveller og Fortællinger, udg. ved N. Schwach, B. 2. S. 433.


Laak, 1) slet, ussel; 2) daarlig, skrøbelig; 3) svag, sygelig.

Laate, give Lyd, klinge, Impf. laat, let; laate ilde, klynke; laate vel, give Tilfredshed, eller Bifald, tilkjende.

Laatt, 1) Latter, Leen; 2) Spil, Musik (Laatt og Slaatt).

Laave, 1) Lade; 2) Lo, Ladegulv.

Labbee, sjokke, traske.

Ladd, Oversok, Haarsok; ogsaa om en Person, som gaar tungt og klodset: Askeladd, Suseladd.

Ladde, gaa tungt, klodset.

Lade sig, dovne sig.

Laft, Hjøre i en Tømmerbygning; det Punkt, hvor Stokkene ere sammenfældede i Hjørnet.

Lag, Lav, Selskab.

Lagde af Gaarde, foer afsted.

Laget: var det saa laget, var det saa bestemt.

Langfant, Taler.

Larv, Stymper, Pjalt.

Lauge sig, bade sig, vaske sig.

Lave, hænge, dingle; lave af, være overflødig behængt med, ofte om Stads og Prydelser.

Led, Lei, Kant, Side.

Lede paa (leite paa), angribe, tage paa Kræfterne.

Lee (i to Stavelser), bevæge, røre paa; leede paa Labben, rørte paa Labben.

Lefse, fint og mygt Fladbrød, som man smører Smør paa og bøier sammen = Lefsekling.

Leg, Fuglenes Spil og Lader, naar de samle sig til Parring.

Lei, leed, hæslig.

Lei, Sugst., s. Led.

Leie, lede ledsage.

Leik, Leg, Spil, Løier.

Leite, Dagstid, Aarstid.

Lense, lænse, samle de nedflødede Tømmer.

Letfængt, leg og bekvemt.

Letfør, letvindt, let og bekvem.

Leug (i to Stavelser), smidig og rask, letvindt.