Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/393

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Hæler, (Heller, Helder), en Træbøile eller Vidjeløkke, som fæstes i Enden af et Surringsgreb.

Hælerhals, den Del af Hæleren, hvor dens Ender krydse hverandre og ere sammenbundne med en finere Vidje.

Hærk, Skrab, daarligt Arbeide; ogsaa Pak.

Høbørd, Byrde af Hø.

Høfange, Favnfuld Hø.

Høgstdags, ved Middagstid.

Høgstdag, Høgstads-Leite, Middagsstund.

Høgstnattes, ved Midnatstid.

Høilændt, høit og tørt liggende Land eller Mark.

Høi-Onn, Slaatt-Onn, Høslet.

Høl (øø), en dybere Hulning i Bunden af en Bæk eller Elv.

høve, passe, føie sig, slaa til.

Høvringen, en Sæterkreds i Sellsfjeldene i Gudbrandsdalen.


Ildmørjeææ, Emner, glødende Aske.

Ill (ild), idle, vred; ond; ildt Veir, ondt Veir.

Imist, uvist, usikkert, ogsaa; forgjæves (eg. i Mist).

Imse, se ymse.

Isranunkel, Renblom, Ranuvulus glacialis.

Ise, Nisse, Marsvin, Delfin.


Jaaling, Taabe, Tosse.

Jabbe, gaa smaat.

Jafs, Mundfuld, Bid.

Jernsten, Synkelod paa Fiskesnøre.

Jon Blund, Ole Lukøie.

Joramo, Navnet paa en Gaard i Joradalen i Lesje.

Jordbærbraate, se Braate.

Jul-Leite. Juletid.

Jutul, Bjergtrold.

Jægtebrug, Skibsfart med Jægter, eenmastede Fartøier med Raaseil.

Jærv, Fjeldfras, Gulo borealis, et Rovdyr.

Jonsokstider, St. Hans Tid.


Kaa (kva, kvat), hvad; kaa Dag, hvilken Dag.

Kaales, hvorledes.

'Kagge, Dunk.

Kakse, mægtig Mand; Storbonde.

Kall, 1) en gammel Mand; 2) Stammen af et gammelt Træ; 3)Kværnkall, den lodrette Stok i Kværnen eller Møllen af den simpleste Indretning.

Kamp, bred ell. afrundet Fjeldtop.

Kare, rage, skrabe, grave sammen eller fra hinanden.

Katugle, almindelig Ugle, Natugle.

Kaue, huje; især om Budeiernes Lokken paa Kjøerne.

Kave, fægte med Armene, stræve for at faa fat paa.

Kjone, Kjølle, Badstude, Tørrehus.

Kjyte, 1) lade Ord falde, ymte om; 2) skryde; 3) kjyte paa, skjænde paa.

Kjælke, liden Ageslæde; »Der var kommen en Mand med en Kjælke iveien«, ordsproglig Talemaade: der var kommen en uventet Hindring iveien.

Kjærr, Kjørr, Busk, Buskads, Krat; Tornekjær, Hasselkjær.

Kærringrør, Kjællingvrøvl.

Kjætte, Hunkat.

Kjævle, Bagstekjævle, en Valse til at kjævle eller valse ud Deig-Emnerne til Fladbrød eller Lefse.

Kjæ’n, strunk.

Kjøre-Doning, Kjøreredskab.

Kjørekd, Kar til at gjemme Noget i.

Klauver, (Flert. af Klauv, Klov): med Klauver og Ty, med fuldt Tilbehør.

Klave, Halsbaand til at binde Kjøer med.

Kleiv, Klev, brat Bakke.