Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/392

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Gufs, Pust, Blæst.

Guldhake, Hagefisk, Hanfisk eller Mælkefisk af Fjeldørreten; efter dens guldglinsende Farve og Underkjævens hageformede Forlængelse.

Grynsod, Grynsuppe, Kjødsuppe med Gryn og Rødder.

Grænd, Nabolag.

grætten, gnaven.

Grøsse, gyse, bæve.

Gyve, fyge.


Haav, poseformet Næt til at tage Fisk op med.

Hage, Græsgang, tildels overskygget med Træer, et Overdrev.

Hagefisk, se Guldhake.

Halvtulling, Fjante, ikke rigtig klog.

Hamre, Fl. af Hammer, høie, steile Klipper.

harsk, streng, forbittret.

Haugebasse, Trold.

Hauk, Høg.

hauke, raabe, huje.

Heggelien, en Sæter paa Krogskoven mellem Sørkedalen og Ringerige.

Hei, Høislette, skovbar Fjeld- ell. Lyngmark.

Helle, flad Sten, Stenskive, Stenflise.

Hesje, Stillads til at tørre Hø eller Korn paa, bestaaende af lange horizontale Stænger, som ere fastbundne til opretstaaende Pæle, saaledes at der mellem hver Stang er et betydeligt aabent Mellemrum; Hesjestænger, Stænger, som bruges til at reise Hesjer.

hexe, tale skaprt og bidende, give hvasse Ord.

Hjeld (Hjell), 1) en Hylde paa en Væg eller under Loftet; 2) en smal Flade eller Tværsti i et Bjerg; 3) et Loft eller Stængsel i Lader og Fæhuse; 4) et Stillads af Stænger til at tørre Fisk paa, Fiskehjell.

Hjemhage, Græsgang nær ved Gaarden.

Hjemko, Ko, som for Mælkens Skyld holdes hjemme paa Gaarden, medens de øvrige Kreaturer ere paa Sæteren.

Hjemkommerøl, Gilde ved Brudens Hjemkomst eller Indflytning i Brudgommens Hus.

Hjerta, behjertet.

Hoga, lysten, tilbøielig til.

Hondain, Hundene.

Hosdan, hvorledes.

Hugsteløn, Betaling for Tømmerhugning.

Hugustup (uu) hovedkulds, med Hovedet foran.

Huke, bøie sig ned, sætte sig paa Hug.

Hulag, Hovedlag, d. e. Hovedtøi (Remme) til Heste.

Hulle, tralle, smaasynge.

Huldrekat, Skovkat med tyk, busket Hale.

Huldrin, tosset, forhexet; siges om den, der har seet Huldrer eller Underjordiske, eller har været indtaget af dem i Fjeld. Synes at svare til den oprindelige Betydning af Ordet »ellevild«.

Hurv, Hob, Flok; ogsaa en forviklet uordnet Masse.

Hvaløerbaad, større Lodsbaad med Spritseil (fra Hvaløerne i Christianiafjorden).

Hvidlet (tt), hvid af Farve. (Let, Farve, Lød.)

Hye (i to Stavelser), piske, slaa paa den bare Hud.

Hytte, knytte Haanden mod, true.

Hyven, i den Talemaade: tage Hyven, eller tage Hyven fat, tage Spranget.

Hægg, Træ med hvide duftende Blomster, Prunus Padus.

Hældbakke, Skraabakke, Hældning.