Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/391

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Politiembedsmand paa Landet; 2) Formand, Opsynsmand, f. Ex. Gaardsfut, Skovfut, Tømmerfut.

fysen, lækkersulten.

Fægade, smal indhegnet Vei gjennem Gaardens Marker til Overdrevet.

Fælen, forskrækket, ræd.

fælende fort, meget fort, hastigt.

Fælog (med tykt l), færdig.

Fænein, Smaakreaturerne. (Fænar, Smaafæ, Faar og Gjeder).

Færd, Spor, Fodspor (ogsaa Slagfærd, Slag).

Færdingsmand, og Færdesmand, en Mand, som færdes, er paa Reiser; oftest om Folk, der fragter Varer.

Fæsterøl, Trolovelsesgilde.

Føise, jage, drive.

Føring, Last, Læs, Ladning.

Førkje, et Fruentimmer.

Føtom, Fødderne.


Gailn, gal, galen.

Gap (aa), Nar, nysgjerrig Person, Tosse.

Gauk, Gjøg.

Gild, prægtigt; morsom (i det Vestenfjeldske).

Give op, f. Ex. give Fodret op, fodre op, opbruge Fodret.

Gjeben, Munden og dens Muskelomgivelser; at drage paa Gjeben, fortrække Munden, gjøre Grimaser.

Gjededrift, se Drift.

Gjederams, flere Arter af Planteslægten Epilobium, men oftest Epil. angustifolium, en pragtfuld, rødblomstret Væxt.

Gjiti, omtalt (af gjete, nævne, omtale).

Gjord, gjort, moden, om Bær og Frugt.

Gjure, surre.

Gjærdefang, Gjærdeved.

Gjæte, vogte.

Gjøne, gjækkes, spøge med ved at efterabe Ens Tale og Lader.

Gjørder, Fl. af Gjord, Baand paa Trækar.

Gjøre aat, helbrede ved overnaturlige Midler, Signen, Maalen osv.

Glaame, glo, glane, spærre Øinene op, stirre paa.

glane, stirre.

Glise, 1) lyse igjennem, være utæt; 2) le haanligt, fnise, »grine«.

Glo-Pande, Ildskuffe.

Glugge, liden Aabning, Lufthul eller Lys hul i en Væg eller et Tag.

Glæfs, Grams med Munden, Forsøg paa at bide; ogsaa om en kort, afbrudt Gjøen.

glæfse, snappe, bide efter Noget.

gløtte, 1) glytte, skyde Noget tilside, saa at der bliver en Aabning, f. Ex. gløtte paa Døren, sætte Døren paa Klem; 2) kige, titte.

Gnaal, ideligt Raab og Overhæng om det Samme.

Godkynt, godmodig.

Graaben, s. Graatass.

Graalysning, Daggry.

Graatass, Graaben, Ulv, se Tass.

Granli, s. Li.

grei, ligetil; det greieste, det simpleste.

Greie, 1) Rede, Orden; 2)ordentlig Besked; 3) Afgjørelse, Opgjør; 4) Sag, Anliggende; 5) Redskaber, Midler, Tilbehør; Kjøregreier, Fiskegreier.

greie, rede, udrede.

Grind, Led.

Grisebust, Svinebørster.

Groe (i to Stavelser)), unge Spirer af Kornarter eller Græs, især dog om Rug.

Grue, Skorsten, Ildsted.

Grum (mm), herlig, prægtig.

Grusk, grust, herlig, dygtig, staut.

Gruve, næsegruus.