Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/390

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Fanteri, alt hvad der er slet og daarligt, ofte Troldskab.

Fantord, Smædeord, Chikaner.

Far (lang Vokal), 1) Færd, Gang; 2) Maade, hvorpaa Noget gaar; 3) Løb, Bane; 4) Spor.

Fare til Jorden, begraves, stedes til Jorden.

Farkost, Fartøi, Baad.

Fast i Fisken, fig. Talemaade; af stor Fasthed, af stor Konsistance.

Fedved, Tyri, fedt Fyrrebrænde.

Feit, fed; feitt, fedt.

Feitved, s. Fedved; Feitvedstikke, Tyrispaan.

Feld, beredt Dyreskind, Sengetæppe af Dyreskind (især Faar).

Fele, Violin; egentlig vel Hardangerfele, en Violin med 4 Understrenge af Metal.

Fille, Klud, Lap.

Fillehest, en daarlig Hest, et Øg.

Finmut, (Finmudd, Mudd), lodden Skindkufte, Pel.

Finmutkarl, en Karl som farer i Pelsværk, Herremand.

Fjeldbeite, Havnegang, Græsgang paa Høifjeldet.

Fjelddrakk, (Fjeldrakke), Fjeldræv, Blaaræv, Canis lagopus.

Fjære, den Del af Strangen, som i Flodtiden overskylles af Havet.

Fjættret, forgjort, fortroldet, fasttryllet.

Fjøs, Kostald.

Fladbrød, usyret Brød i store tynde, runde Skiver (Leve eller Leiver).

Flaurogn, Snylterogn, Røn (Sorbus aucuparia), hvis Frø ved Fugle eller paa anden Maade er bragt hen paa andre Træer, i hvis Bark den har slaaet Rødder og har skudt op.

Flaxe, flagre, slaa med Vingerne, f. Ex. om Fugle i siddende eller svømmende Stilling.

Flo, Lag.

Flonx, overflødig, ødsel.

Flækkesne, gjenliggende Snepletter om Vaaren.

Flømme, flyde over; faa til at flyde bort.

Folkevet, Folkevid, sund Menneskeforstand.

Fomle, gjøre kludrede ubehændige Forsøg.

Fonn,sammendrevet Sne, en Drive.

Forbina, forbauset, forfjamset.

Forfjamset, forbløffet.

Forglaamt, forglant, forundret, forbauset; egentlig stirrende, spærrende Øinene op af Forbauselse.

forligt om, enig om.

Forsyne (forsyne Svandsskruen), lægge en Amulet (f. Ex. et Stykke Flaurogn) under eller mellem Skjæftet og Svandsskruen.

Forsæt (tt), slemt, vanskeligt, urimeligt.

forturet, fortullet, forstyrret, forvildet.

Fossegrim, overnaturligt Væsen, som har TIlhold i Elve og Fosse.

Frak (aa), dygtig.

Fram, frem.

Framslænge, Framslænging, en næsten voxen Pige eller Gut.

Frase (fræse), sprage, sprude.

Fremmedlag, Selskab, Gjæstebud.

Fremmenfor, foran.

Frigge, et stort, svært Fruentimmer.

Frohat, Skumhat paa Øl eller lignende.

Frosk, Frø, Tudse.

ful (uu), ful, listig.

Furu, Fyr, Fyrretræ.

Furukubbe, en kort Blok eller Stump af en Fyrrestamme.

Furulægg, se Lægg.

Furumø, sammenhængende Fyrreskov paa jævn Grund.

Fut (uu), 1) Foged, Oppebørsels- og