Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/389

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Bævergjæl (ll), Universalmiddel mod al Slags Troldskab.

Bøling, Kvæget paa en Gaard.

Bør, Børd, Byrd, Dragt, saa meget som man kan bære paa en Gang.

Bøssetrump ell. Bøssetrumf, Bøssekolbe.

Bøtte, Spand.


Daare, forvilde, bedaare, tildels paa overnaturlig Maade. Lommen (en Vandfugl) daarer ved sit Skrig, naar man er fastende eller glemmer at sige Jesu Navn.

Dagsprætt, Daggry.

Dagstødt, egentlig: det som sker hver Dag; men ogsaa: til en vis fastsat Dag.

Dagværd (Dugur, Dugul), Davre, Frokort (omtr. Kl. 10).

Datt, Impf. af dætte. falde.

Daustokk, Ladhund, dorsk og lad Person.

Diger, svært, før.

Dokk (Fl. Dækker). Hulning, Fordybning (mellem jævnt opstigende Bakker).

Dokter (Doktor), Thevandsknægt, The (eller Kaffe) med Brændevin i.

Doning, Redskab.

Dorge, fiske med Dorg, d. e. et lidet Fiskesnøre, som slæber efter Baaden, medens man seiler eller ror.

Dorme, slumre, ligge i halv Søvn.

Dot (oo), Jagtskrig, naar Haren eller Dyret er fældet, Tysk, todt.

Dotsup, en Skaal for Dyrets Fældning.

Dovning, Domning, Sammenkomst af Naboer og Bygdefolk, som foranstaltes til et Arbeides Udførelse, samt Gildet, der holdes bagefter (Af duge, i Betydn. hjælpe).

Draug, Havtrold.

Drift, Kvæg, som drives frem; Faaredrift, Hestedrift, Gjededrift.

Drug (uu), drøi.

Dugle, dygtigt (af duge, due).

Dugur, s. Dagsværd; en Dag til Dugurs, en meget kort Tid (egentlig Dagen kun indtil Kl. 10).

Dult (kort Vokal), Stød, Tryk, Puf.

dumhørt, døv.

Duske, smaaregne.

Duve, rebe Seil.

Dækker, (udt. Dækk'r), se Dokk.

dytte, tætte, tilstoppe en Aabning.

dytte, dytte paa, dytte til, puffe, støde paa Ærmet.

Dørgløttt, Døraabning (om en halvaaben Dør).

Dørhelle, flad Sten foran Døren.

Dørstokken, alm. Tærskelen, men ogsaa Overstokken, den øverste Del eller Bjælke i Døren, som i Udhusbygninger træder istedetfor Karmen.


Eftasværd, Mellemmad (mellem Middag og Aften).

Ehog (e Hog), i Hu.

Eiendt snild, overmaade god og velvillig.

Elgsblakk, blaagraa, rdgraa, blakket som et Elgsdyr.

Embær, et Trækar.

Emningsved, Materiale, skikket til forskjellige Redskaber.

Enerkrat, Krat eller Underskov af Enebærbuske.

Ertekaal, Ertesuppe.

Ertelefse, se Lefse.


Fal, Falaske, Brandaske.

Fang, Skjød, Favn.

Fange, Favnfuld, Byrde.

Fant, 1) en Fremmed, Fænte, fremmed Fruentimmer; mest om byklædte Fremmede; 2) Tater; Langfant.

Fantefæl, fæl som en Tigger, Tater.