Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/388

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


berge, bjerge.

Berghelle, flad Sten, Stenskive.

Bergknaus, Klippe, Bjergknold.

Bergrabbe, Stenparti, som stikker frem i aabent Land.

Bete, Stykke, Bid.

Bikkje, Tæve, Hund af Hunkjønnet.

Binne, Bingse, Hunbjørn.

Bikse, Storkarl, s. Kakse.

Bil, se Bel.

Birkefuten, Birkefogden ɔ: Riset.

Bindingstrøie, strikket Uldtrøie, Undertrøie.

Bjørnaate, se Aate.

Blaamyren, figurligt Udtryk for Havet.

Blaasegreier, Blæseinstrumenter.

Blei, Kile.

Bleie, Blee.

Blemme, Blegne, Blære i Huden.

blive, drukne.

Blyladder, Blysokker, Dovenskabs Fodtøi.

Blækker, Blade, Smaablade.

Bogje, bøiet, krum. Se Bøig.

Bo, Bod; have Bo, have nødig.

Bogje, bøiet krum.

bomme, ordne Rendingen til en Væv paa en egen dertil indrettet, meget stor cylindrisk Vinde.

Bondeskyds, Befordring paa Langslæde eller Arbeidsslæde.

Borket, hvidgul eller bleggul med et Anstrøg af rødgraat. Borken, en Hest af saadan Farve.

Bot, Fl. Bøter, Forbedring, Udbedringer.

Botvon, Hjælp og Hjælperaad, Sandsynlighed for at rette paa Sagen.

braa (braad), 1) hastig, snar, skyndsom; 2) pludselig, som kommer uventet; 3) hastmodig, som ikke kan bie; ofte i Sammensætninger, som Braafang, hurtig Begyndelse af en Gjerning, Braahast, stor Hast.

Braate, aabent Sted i Skoven, hvor Træer ere huggede og i Reglen ogsaa brændt for at dyrke Korn.

Braaveir, pludselig udbrydende Uveir.

Bra’kar, egentlig brav Karl, Smiger- og Kjæle-Navn til Bjørbeb.

Brandet, mørkstribet.

Brisk Ener, en Busk (Juniperus communis).

Brok (oo), Buxe, Benklæder.

Brott og Brand, stærke Brændinger.

Bu, 1) en Bod, Sæterbolig; 2) Kvæg, Fæ; det til en Gaard hørende Fæ. — Budeie, Sæterjente, Sæterpige, Pige som passer Kreaturerne hjemme og paa Sæteren. — Bufargraut, Rømme- eller Flødegrød, der koges, naar man skal drage hjem fra Sæteren om Høsten. — Buføre, drage fra eller til Sæteren med Buskapen, Samlingen af de til en Gaard hørende Kreaturer. — Buhund, en Fæhund. — Bukjørrel, Sæterkar, Ringer, Bøtter, Koller, Saaer, Spand. osv.

Burenissen, Nissen fra Gaarden Bure paa Ringerige.

Buskebjørn, Ekorn, Egern, i spøgende Tale.

Bustleiv eller Bustsleiv, en Stump beget Traad med en Svinebørste i Enden.

Bygbrødlev, se Fladbrød.

Byg-Lo, det skaarne utærskede Korn, Straa og Korn tilsammen.

Bytting, Skifting, ombyttet Barn; Særling.

Bælg, Skrig.

Bænde, (bænne), bøie, krumme; stramme ved Hjælp af en Kjæp eller Stand.

Bændestand, Stang ved Hjælp af hvilken Surringsrebet strammes fastere om Læsset.

Bære til, hænde, træffe.