Side:Norsk aandsliv i hundrede aar 1915.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


ædel fortidslevning som det gjaldt at hegne om, og som især blev dyrket, fordi han i uberørt uskyldighet hadde bevaret folkets nationale eiendommeligheter; hans vigtigste opgave var i grunden at spille slaatter for Ole Bull, fortælle eventyr til Asbjørnsen og synge kjæmpeviser for Landstad.

Hos Bjørnson fløt begge strømme sammen; bønderne i hans fortællinger var neppe blit saa norske, hvis ikke den folkloristiske fordypelse i folkeeiendommeligheten var gaat i forveien. Dette har han jo ogsaa selv sagt. Men et endnu mere lysende forbillede saa han dog like fra begyndelsen av i Henrik Wergeland. Ganske vist søker vi forgjæves efter grundloven i Sæmund Granliens og Guttorm Solbakkens stuer; men den var dem efter Bjørnsons mening ingenlunde uvedkommende; vi har hans eget ord for at han saa paa sine bondefortællinger som et indlæg i en social og politisk bevægelse; ved at aabenbare bønderne for dem selv vilde han vække dem til selvbevissthet og gjøre dem istand til at indta den plads i vort offentlige liv som grundloven anviste dem.

Paa samme maate forholder det sig med Bjørnsons dramaer, han vendte sig mot fortiden, ikke som de ældre romantikere for at dvæle i den, men for at ta tilsprang i den. — Psykologien, kostymet og stilen i hans dramaer var sikkert ikke blit saa sagarnæssige, hvis den historiske fordypelse ikke var gaat i forveien. Men det var ikke hovedsaken for Bjørnson; i sin hensigt var kong Sverre, Sigurd Slembe, Sigurd