Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/99

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


94 TROMSØ A1æ1T. T. d W: W Længde af von enes . hvert anlæg-. u A km. Kasfjord-—Kvæfjord gr. .... 6.6 Ervik+ Stornes ........ 3.8 Sama-Kvæfj ord gr. (Kvæfj ordeidet) . 7 .0 BrokVik-Græsholmen ...... 2.2 Fanskevaag-Guldberg-GausVik . . 8.4 GausVik-Sandtorv ..... 4.5 Sørvikmarken-Kommelhaugen . 3.8 Kommelhaug-—Gausvik .... 7.8 Komme1haug-Kvæfjord gr. . 2.8 Ibbestad gr.—Sandstrand . . 5.9 Sandstrand-Tennevik . . 5.0 Kvitnes— Steinsland . 3.1 Steins1and-Evenskjær . . 5.0 Evenskjær-amtsgrædsen . . 14.3 Arm til Kvitfors . . . . . . . 3.4 Do. — Breistrand ....... O.2 Der er projekteret h e r r e d s V e i e for 24 00O kr. For-Bj arkø gr. (Grytøen) .... 5.0 Sørvikmarken-Kommelhaug m. Storvatn 5 . O Tovik-Sandemark ....... 7 .0 Over Eidene mellem Astafjord og Ofoten fører flere ride- veie, hvoraf mærkes den fra Skaanlands kapel til Evenes kirke. Trondenes er delt i 35 s ko l e kre d s e med 1 248 undervis- ningsberettigede børn, 20 1ærere. Den ved skatte1igningen antagne form u e var i 1894 2 913 90O kr., den ud1ignede h e r r e d S S kat var 33 404 kr. HaI’Stfi-d. Harstad med Harstadhavn og Harstadbotn er et betydeligt strandsted, der særskilt skal omta1es. i I 1872 var der ved Harstad kun 3 huse, hvoraf 2 vaanings- huse og et ekspeditions1okale. Efter 1872 begyndte man at bygge forretnings1oka1e, og da haandværkere efterhaanden flyttede didi 1875—76, begyndte be- byggelsen for alvor. Ved fo1ketæ11ingen i 1891 havde Harstad 72 huse med 533 indbyggere. I de senere aar har Harstad vokset yderligere, saa at der nu er over 800 indbyggere og circa 10O huse med assu- rancesum 6OO 000 kr. Der er under 10de november 1896 indsendt andragende om, at strandstedet Harstad maa blive fraski1t Trondenes kommune og blive en kjøbstad efter grændser, som senere maatte fastsættes. Bygningsvæsenet, brandvæsenet og skolevæsenet trænger til at ordnes.