Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/100

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’l’RONDENES HEBBE1). 95 Harstad ligger henimod 2 km. sydvest for Trondenes gamle kirke, og denne af naturen særlig begunstigede egn har, som før omtalt, været gammelt høvdingesæde. Der var tale om at anlægge by paa Trondenes istedetfor pa-a Tromsøen; Tromsøen gaves fortrinnet, fordi byggegrunden paa Harstad var privat eiendom, hvad .der vilde paaføre det nye an- læg udgifter. Unægtelig har Harstad betingelser for at blive en kjøbstad. Stedet ligger i den tættest befolkede del af Tromsø stift og i det tættest befolkede herred i amtet, hvor betingelserne for et udviklet jordbrug er tilstede. Stedet ligger godt beskyttet mod nord og vest, saa at de kolde havvinde fra nord og nordvest ikke er saa generende her som mange andre steder i amtet. Landet omkring er bygget af skiferlag og kalksten, der giver en god jordbund, saa at omegn“en omkring Harstad har en for- holdsvis frodig plantevækst. Der er foretaget regulering af Harstad. Fra dampskibskaien gaar op Sjøga(len til St. Olafsplads, der er stedets centrum, hvor- fra Strandgaden gaar i nordlig retning, Olafsgade mod vestsydvest og— Storgaden mod sydsydvest; Den væsentligste del af varetransporten til fiskeværene i ytre Senjen og omkring Andenes foregaar over Harstad. Stedet anløbes af alle paa Nordland gaaende ruter og er knudepunktet for dampskibstrafiken i den søndre halvdel af Tromsø amt og med Dverberg og Andenes. Der var i 1896 hjemmehørende i Harstad 10 dampskibe i 1898 12 dampskibe. Der er i Harstad anlagt en «patentslip» og mekanisk værk- sted for landsætning og reparationer af dampskibe, hvor alle stedets og adskillige fremmede dampskibe undergaar den sædvan- lige aarlige reparation paa skrog og maskine. Nær byen ligger sparebanken med formue 17O 0O0 kr. og forValtningskapital over 11Z2 million kroner. Der holdes i de senere aar en handelsstevne i Harstad, hvil- ken stevne har været besøgt af 4 OO0 mennesker, og den aarlige omsætning har været 2OO 0OO kroner.— Harstad har et dampskibssel“skab, som eier 8 skibe til en værdi af 430 0O0 kr. Et dampskibsselskab med 3 skibe til værdi 100 000 kr. Et dampskibsselskab med 1 dampskib til værdi 30 00O kr. Et fiskerise1skab med 15 fartøier til Værdi 1O0 0O0 kr. Et meieri med aktiekapital 10 0O0 kr., anlægsomkostninger ca. 25 O00 kr. Et telefonselskab med aktiekapital 14 O00 kr.