Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

96 THo1uSø AMT. Et dampu1dspinderi og farveri. Telegrafstation med fuld dagtjeneste. Apothek. To læger. ZDyr1æge. 1O handelsmænd. l Haandværkere af de forskjel1igste professioner. l Der er et katholsk kapel i Harstad og et bedehus. Harstad brandvæsen er særskilt organiseret, og forbedring i bra-ndvæsenet er foretaget ved en særskat. Der er et arbeidersamfund Harstad arbeideWj’orening og to ajholdsforeninger. Stedet yder omtrent 1Z4 af Trondenes herreds samlede bud- get eller 8000 kr. i skat. I de sidste aar har skatten udgjort 12 OOO kr., Bjarkø hen-red. “ Bjarkø herred [130.98 km.2, 1 714 indbyggere] indbefatter Bjarkø præstegje1d og sogn med ‘Sandsøen kapel. Herredet udgjør en del af Trondenes 1ensmandsdistrikt og thing1ag. Herredets gamle navn var Bjarkøy. Til Bjarkø herred hører en del af Grytø, en del af Senjen hele Bjarkø, Sandsø, Hellø, Flatø, Krøttø, Melø, foruden en hel del andre større og mindre øer. Der opgives ialt 444 Øer og ho1mer. Herredets udstrækning fra Steinavær til Galten er ca. 29 km., bredden fra F1atø til grændsen mod Tranø herred er ca. 18 km. Bjarkø omgives af Trondenes, Ibbestad, Tranø og Berg herreder. Af herredets samlede areal131.0 km.2 er intet fastland. Øer er: Del af Senjen . . . 31.5 km.2 Lemmingvær . . . . 1.2 » Ø ved Steinavær . . . O.1 » Meløvær, den største . . O.5 » Me1øvær, den nordre . . O.2 » Krøttø ..... . 1.4 » Flatø ...... . 1.6 l » He11ø . . 2.7 » Baarnø . . 0.3 » Svinø . . O.2 »