Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDENES HEnBE1). 93 Sørvik, 8 m. lang. I Sørvik udgaar en sidevei, ca. 3 km. lang, til Klatran i Sørvikmarken. Den største stigning er 1 paa 20, veibredden 3.75—-3.5O m. med enkelte indskrænkninger til 2.—50 m. En vei er projekteret fra Klatran om Kommelhaug paa vestre side af Storvatn med videre fortsættelse til Gausvik og Sand- torv; længde omtrent 16 km. Som ovenfor under Kvæfjord nævnt, er denne linje tænkt fortsat fra Kommelhaug over Stor-jorden til Strauman, hvor den forbindes med veien langs Kvæfjorden; paa Trondenes falder en længde af ca. 3 km. Ligeledes turde der i sin tid blive bygget en Vei fra Fauskevaag og sydover forbi Guld- berget langs sundet til Gausv-ik, ca. 8.5 km. Fra Harstad gaar en vei nordover med opstigning til Sama og videre med fald forbi Kulseng over Bergselven (bro, 1O m. lang) til gaarden Berg, hvor den bøier i vestlig retning forbi Viken, Ervik og Møkkeland. Herfra er stigning til gaarden Høiden (85 meter over havet) med paafølgende fald nedover til Aun, ca. 11 km. og videre til Kasfjord, omtrent 13 km. fra Harstad. Vei- bredden er 3.75 m. med nogle faa indskrænkninger til 2.5O m; den største stigning er 1 paa 20. Denne vei er, i modsætning til de fleste veie i amtet, der kun er grusveie, udført med et let chaussédække, det vil sige veibanen er dannet af stenlag, puk og grus. Antagelig vili ethvert fald saadanne veie, paa hvilke en betydelig trafik kan ventes, herefter blive udstyret med det nævnte veidække. Fortsættelsen fra Aun forbi Skjerstad til Kvæ;fjor(l grændse (Nupen), 6.5 km., er under bygning. I Ervik, 5 km. fra Harstad, udgaar en 3.8 km. lang arm forbi gaardene Undland, Røkmes og Aar-nes til Stornes; ogsaa denne vei, der er meget flad og har en bredde af 3.75 m., er udstyret med chaussédække. En gammel, bakket vei fører fra Sama til Trondenes kirke 3 km. Fra Samamoen, 2 km. fra Harstad paa den ovenfor nævnte vei til Kasfjord, udgaar den under Kvæfjord omhandlede gamle hakkede vei over Kvaå[jordeidet og fører forbi gaardene ToJ’ta, K3elhu-S og Sollien. Længden fra Samamoen til Kvæfjord grændse udgjør 7.7 km. Af broer kan nævnes broen over Bergselven., 9.5 m. lang. Til denne vei, mellem gaardene ]1Ïjelhus og b‘ollien, støder en bygdevei fra Storvasbotn, omtrent 7 km. lang. Paa Grytøen, fra Vaskinn til Bjørneraa er oparbeidet en ca. 3 km. lang bygdevei, der formentlig med tiden bliver at fortsætte østover til Lundenes. Der er projekteret Statsveie for 507 500 kr.