Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/97

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

92 ’I’ROMSØ AMT. ansatte præster ti1gode, og flere af nabosognene bliv frie præ- steka1d. Der var i alt 12 kirker i Senjen (det daværende Senjen fogderi) paa Petter Dass’s tid: Man run(len omkring i det Fogderi Ser To1v Kirker, i hvilke Guds Tjeneste sker ()g hel1ig Maa1tider for1enes. En ser man opbygget paa Ibbestad Gaard, Paa iDyrøen, Tranøen, Lenvigen staar I)e trende, Som ogsaa betjenes; For Vesten ved Havet man finder og tre Paa Berig og Mefjord og Øfjord at se, Hos dennem er Torsken den næste; Der søndenfor finder man Nergaard og Sand, Paa Raa staar et Tempel i Kvæfjordens Land, Men Trondenes regnes det bedste Skaanlands kapel er en korskirke af tømmer, opført 1868, med 360 siddep1adSe, efter res. 17de juni 1867. Ved resolution af 15de august 1898 meddeltes tilladelse til at nedtage Skaanlands kapel og paa dets tomt at opføre et nyt kapel. Det gamle kapel var oprindelig kirke for Saltdalens præste- gjeld, men blev i 1867 flyttet til gaarden store Skaanland ved Tjeldsundet. Den nye kirke vil blive en langkirke af tømmer nær- mest i gotisk stil og afgi 700 siddep1adse. Den er beregnet at skulle koste 36 900 kr. I Sandtorv og Sandstrand er der bedehuse. Paa Ex-ikstad i Kasfjorden ovenfor gaarden paa en hammer under fjeldet er levninger af en ca. 35 alen lang mur. Her skal have staaet en kirke. Veie. Fra nedre Tressen bro i Sørlavangen fører en for faa aar siden anlagt bygdevei opover til gaarden IØønna, 3.6 km. med sidearm fra øvre Trøsen bro paa østre side af Trøsenvatn til Kvit;fors, 7.9 km. lang. Bredden af disse veie er 2.5—3 m. med mødepladSe. Største stigning er l paa 12. ‘ Fra Evenskjær (Skaanland) er proj ekteret en vei om Trøsen bro og Breistrand til amtsgrændsen ved Steinjord paa Lavangseidet med videre fortsættelse inden Nordlands aÈmt til Evenes (0foten); iforbin- delse med denne hovedlinje er planlagt arme til søndre Kviffors og til amtsgrændsen ved Lands-hol1m-en og herfra inden Nordlands amt til gaarden ]‘yelddal, ligeoverfor Sandtorv. Dette projekt, der staar for tur til udførelse, omfatter med sidelinjer en længde inden Tromsø amt af ca. 21 km, hvoraf paa hovedlinjen Evenskjær-— amtsgrændsen falder 14.3 km. Fra Harsfad paa Hinnøen fører en Vei i sydlig retning forbi gaardene Kannebogen, Breivik, Kilbotn, Nordvik og Sørvik til FauskP— vaag, ca. 22 km. Af broer kan nævnes broen over Ser-vikelven i