Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

80 TROMSØ A1v1T. Aarlig optages der noget nyland. Korndyrkning er tiltaget høist ubetydelig. Der var i 1896 5 slaamaskiner. Fremskridt er gjort ved omhyggeligere behandling af jords- monnet med rigeligere afgrøftning og opførelse af gjærder til be- skyttelse af agrene. S Gjennemsnitlig avl pr. maal var i femaaret 1891—-95: Byg ...... 2.80 hl. ’ Poteter ..... 16.00 » Udsæd pr. maal .— Byg . . 0.40 hl. Havre . . 0.4—5 » Poteter . . . 3.60 » Græsfrø . . . 4.00 kg. F()ldighed er for: Byg ..... 7 Poteter . ., . . 4.5 Udsæd.af korn var i 1885—1891 aarlig 808 hl., af Poteter 5 358 hl. Beiterne i Trondenes er udmærket gode og tilstrækkelige endnu. Kjørene er ikke ubetydelig blandet med ayrshire, men stør- stedelen af dem er stedegne. . Sauerne er en hel del blandet: Tautra, cheviot, sortfjæs og stedegne. De er usædvanlig store. De gaar ude om somme- ren, men ikke om vinteren. Svineholdet er lidet, men forøget noget efter anlægget af meieri. Hønseavlen er tiltaget meget i Ti-ondenes; der holdtes i 1864 høns kun et par steder, men nu er høns almindelige, tildels racehøns. 0pdræt og Salg af hornkvæg er tiltaget noget, medens faare- holdet er aftaget noget. Der udføres i den senere tid ogsaa lidt kjød. Me1keproduktionen er tiltaget noget. Salg af melk er af nogen betydning. Kreaturhold samt fjærkræ i Trondenes herred 1ste januar 1891. Heste . . . 6 78 Storfæ . . 4 O44 Faar . 7 1 2 6 Gjeder . . 1 55 Svin . . 1 3 7 Rensdyr . . 208 HønS . . 2376