Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/64

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 59 G Dette gamle feltbogtrykkeri bragtes af generalkrigskommissær Bir(:h til Tromsø; han var bleven dets eier, efterat det var solgt til Schive og af denne til ham. “ I 1829 foretog Birch en inspektionsreise til Vardø med felt- bogtrykkeriet. Sognepræst Holst, Stockfleth og Birch blev enige om at benytte opholdet paa Vardøhus til med bogtrykkeriet at prente nogle smaasager af bibelsk indhold i det finske sprog, hvilke forfatteren, Stockfleth, sendte som prøver ned til den be- rømte sprogforsker Rasmus Rask i Kjøbenhavn. For at det trykte skulde træde tydelig frem paa papiret, maatte en mand sætte sig paa pressen og øge trykket med sin vægt. Birch laante trykkeriet til bogtrykker Rasmussen, hvor ved dets hjælp Tromsø første avis, «Finmarkens og Nordlandenes Amtsti- dende», blev befordret ud i verden en kort tid fra 1ste juli 1832 af. Rasmussen pantsatte det til handelshuset P. Hansen St co. Det stod i flere aar paa “et pakloft og gik saa over i typograf Eilertsens hænder, der samlede og ordnede 1evningerne; det udgjorde da 108 pd. skrift af forskjellig s1ags, feltpressen i omtrent brug- bar stand, 3 skriftkasser, 1 stil1ads til kasserne, 1 reol, 1 skuffe, 1 presseramme, 4 vaskebrette, 2 schif, l valserist, 1 valseform af blik, 3 tenagler, 2 vinkelhager, beskadigede, l klopvalse, 1 farve- spade, 2 skruenøgler, 2 remmiker, 1 farvekost, endel jern— og bliksager, 1 saks, 1 sluttepind, nogle træstege og l kiste. Senere er det lille feltbogtrykkeri kommet i Bergens mu- sæums eie. 0]dfHIldc Fra Tromsø by er et arktisk stenalders fund. Værdien af kommunenS faste eiendomme er for udgangen af 189O anslaaet til kr. 48O O00. Nogle indtægter har byen af en del af sine faste eiendomme, nemlig i 1896 5 596 kr. i leie af byens jordstykker og af pige- Skolebygningen med kjælder, af fladkaien paa Provstneset og ved Toldbodneset, af gaard matr.—no. 304 og af Gyldenborg og Marien- borg samt af fattigvæsenets huse. K0mmu1IeSkatter. Antallet af skatteydere “og antagen ind- tægt har i de sidste aar udgjort: Tromsø bys skat1“er:

. —„ n,— — å-. A .Í Y Vt t t — —;„..— —, „V „Y V . Den ud1ignede skat Sam1et antal Antagen Antagen ind— Skatbar del i i “ skatteydere. formue. tægt. af indtæg-t. paa formue paa indtægt

 pr. 1000 kr. pr. 1000 kr.

V;n,— [ „ —„„„ mr —-W „’ “—„:n WiZ:—-Z ZZ“ë-“;Ì 1894 1 346 4 106 4OO 1 637 800 714 58ö 2.00 ll.4o 1895 1 389 4 368 500 1 711 9OO 742 2O0 2.00 11.10 1896 1 384 4 284 90O 1 799 15O 82O 955 2.00 I0.oå 1897 1 451 4 641 4OO 1 863 100 848 31O 2.oo 9.9o