Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6O TROMSØ AMT. Tromsø komm-unes indtægter og udgij’ter i aaret ]897 og ]898. Udgifl: 1s9v. 1s9s. Kommunens bestyrelse-, regnskabs og KP— ’ KP— skattevæsen ....... 5 450.00 5 920.00 Rets— og politivæsenet .... 11 165.00 11 515.00 Byens offentlige arbeider m. v. . 14 705.00 13 710.00 Gadebelysningen ...... 900.00 2 400.00 Sundheds— og medicinalvæsenet . 3 476.00 2 346.00 Geistligheden og kirkevæsenet . . 5 025.20 8 347.2O Folkeskolevæsenet ..... 3O 867.00 33 951.00 Den kommunale pigesko1e . 8 504.00 7 34l.O0 Andre skoler ..... 8 377.00 7 596.00 Fattigvæsenet ....... 39 750.00 39 560.00 Bibliotheker ........ 360.00 360.00 Kommunens faste eiendomme, forsaavidt de ikke vedkommer kirke-, sko1e— og fattigvæsenet ....... W 2 670.00 1 932.42 Byens gjæld ........ l2 295.00 12 817.00 Forskjellige udgifter . . . 7 34O.40 9 556.38 15O 884.60 157 352.00 Indt(egt.— 1s9v. 1s9s. Kr. Kr. Byskat til ud1igning . 99 400.00 110000.00 Afgifter ........ 11 990.00 7 790.00 Bøder . ........ 850.00 1 O00.00 Indtægter af udestaaende kapitaler 625.00 765.00 Indtægter af faste eiendomme . . 5 619.6O 6 265.00 Indtægter af Vandværket . . . 2 710.00 2875.00 Indtægter ved kirker og kirkegaarde— . l 045.00 775.00 Indtægter af pigeskolen .... 6 924.00 5 711.00 Indtægter af andre skoler . . . 1 700.00 400.00 Bidrag eller gaver .... 11 351.00 12 531.00 Refusioner og erstatninger . ff 8 650.00 9 220.00 Andre indtægter ...... 20.00 — 20.00 150 884.60 157 352.00 Byens gjæld 1ste januar ]899: 1. Laan af Tromsø sparebank; a. Af 20Z1o 1865 stort Spdlr. 5000, nu . . kr. 20.000 b. V—Z 86 stort kr. 170.000, nu .... » 104.83O C. 93 stort kr. 12.000, nu ...... » 3.000 2. Laan af samlaget: Til kjødkontro1stationen, rentebærende à 4 pct. » 2.4O0 Kr. l30.23O