Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

58 TROMSØ AMTɔ Tromsøen udenfor bygrændsen, og som er erhvervede ved arvefæste- kjøb fra den tidligere Tromsø. præStegaard. Det paa disse løkker avlede hø kjøres til byen for kreaturernes vinterforsyning. Om sommeren har disse havnegang i de store udmarksstrækninger paa høiden af øen. 1ss5 1s6ä 1891 Heste . 42 32 51 Kjør . . 199 268 255 Svin . . 122 87 16 Faar . 5 l 50 l 6 2 Gj eter . 36 6 1 l Høns . . . 93 Udsæden i Tromsø by er ubetydelig. I 1891 8 hl. byg og 13 hl. poteter. 2 ar jord var benyttet til kjøkkenhavevækster. PreSSe1I. I de første treti aar af sin tilværelse havde ikke byen trykkeri eller avis. 1831 udstedte en bogtrykkersvend Jørgen Rasmussøn i Kristiania subskriptionsindbydelse paa en «finmarkisk- nordlandsk avis af blandet indhold». Præsten Stoekfleth støttede indbydelsen. Ifølge resl. af 24de januar 1832 blev det tilladt Rasmussen at drive trykkeri her. Bladet begyndte at udkomme den 2den januar 1832 under titelen «Finmarkens Amtstidende», dog ikke, som forudsætningen var, i Tromsø, men i — Kri- stiania. B1adet udkom med 35 nummere, senere fortsattes ud- givelsen i Tromsø. Før bladets flytning ser man eieren avertere, at « ridder og ritmester Krogh paa Kjøstad ved Trondhjem vilde skaffe alt det papir, trykkeriet behøvede, mod at erholde til veder- lag alle Sorter k1ude, gammel seildug, utjenlige fiskegarn og ubrugt taugværk», og da trykkeriet gjerne vilde gaa ind paa denne tusk- handel, opfordredes «alle, Som ikke henvendte sig direkte til papirmøllen i Trondhjem, at levere sine klude iTromsø». Bladet gik snart ind, og bogtrykkeren havde den vanskjæbne at blive dømt til at «betale 3 mark» for ærerørige udtalelser mod øvrig- heden i en subskriptionsplan til et skrift, som han vilde udgive under titelen: «Tromsø i sit rette lys». Byens næste presseorgan var «Tromsø Tidende“», hvis første nummer udkom 4de oktober 1838. Den bestaar endnu, fra 1858 under navn af « Tromsø Stiftstidende». «Tromsøposten» udkom med sit første nummer 15de august 1872. «Nordposten», der begyndte at udkomme 10de april 1885, gik ind efter et par aars forløb. Et par mindre bladforetagender har kun havt en stakket levetid. Bladet Tromsø begyndte vaaren 1898. Byens tre aviser har hver sit trykkeri. Tromsø første bogtrykkeri var det trykkeri, som brugtes paa Eidsvold i 1814 under rigsforsamlingen der til trykning af grund- lovsudkastet og endel af forhandlingerne.