Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

56 TROMSØ AMT. halvparten, 30 a 35, er russefartøier, der kommer om vaaren fra egnene om det Hvide hav med kornvarer, hamp, taugværk m. —v. og vender tilbage om høsten med fiskevarer, som de hovedsagelig har tiltusket sig direkte paa de for russehandelen opladte handels- steder. Disse fartøier er ikke —meget store, i almindelighed 5O à 6O ton, saa at deres samlede drægtighed er omkring 2 0O0 ton. Den anden halvdel af de ankomne fartøier bestaar af større seil- og navnlig dampskibe, som kommer fra England med kulladninger, samt af en 3 a 4 skibe, der bringer Salt fra Portugal eller Eng- land. Alle disse fartøier, hvis samlede drægtighed er omkring l6 a 17 000 ton, gaar, efter at have losset sine ladninger i Tromsø, i ballast til Arkangel for at hente trælast. Stedet har paa grund af denne fart fordelen af meget rimelige kulfragter. Turists“kibene, som passerer Tromsø, har i gjennemsnit 40 pas- sagerer og gjør l3 til 14 ture om aaret, saa at der med disse skibe kommer i regelen noget over 500 reisende. Dertil kommer turister i de udenlandske dampskibe og i de sædvanlige ruter, saa at det vel kan antages, at ca. 2 000 reisende aarlig passerer Tromsø, foruden de tusener, finmarkstrafiken fører over Tromsø. Haa11dVærk Og i1IduStri. Haandværksdriften staar paa Tromsø ikke høit. Indførselen fra udlandet af haandværksarbeide er betydelig. Af haandværkere var der i 1890: 3 guldsmede, 4 urmagere, 1 kobberslager, 2 bøssemagere, 4 blikkenslagere, 1 forgylder, 7 smede, 6 murere, 5 slagtere, l3 snedkere, l optikus, l8 bødkere, 1 bogbinder, 2 garvere, 24 skomagere, l5 skræddere, 2 hatte- magere, 10 bagere, 9 malere, 4 skibsbyggere, 2 sadelmagere, 1 bundtmager, 2 farvere, 3 seilmagere, 3 dreiere og 2 barberere. Her fandtes ved udgangen af 1865 2 guldsmede, l kobber- slager, 2 urmagere, 1 dreier og kompasmager, 2 blikkenslagere, 7 smede, 1 bøssemager, 4 murmestere, 13 snedkere, l stolmager, 23 bødkere, 2 bogbindere, 2 garvere, 23 skomagere, l4 skræddere, 3 hattemagere, 10 bagere, 4 malere, l glasmester, l rebslager, 2 skibsbyggere, 1 sadelmager, 2 farvere, 2 seilmagere, 1 blokmager, 1 bundtmager og 1 bogtrykker, tilsammen l27 mestere med 53 svende og 115 drenge. “ Efter den officielle Statistik var der i Tromsø i 1895: 5 industriellle anlæg med samlet arbeidsstyrke 54 mand, der beskjæf- tigedes i 13 7O0 dage. Det var 2 skibsværft med 26 mand, l tranbrænderi med 3 mand, l ølbryggeri .med 18 mand, l mine- ralvandfabrik med 7 mand. Tromsø skibsværft udfører altslags skibsarbeide; det blev sat igang i l85l. Gjennemsnitlig syselsattes i driftstiden l895 l7 personer. I 52 a-rbeidsuger har Virksomheden i l895 været C