Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 55 I samme tidsrum udekspederet fra Tromsø: i til udlandet til indenrigske steder 1820 46 fartøier 2087 ton 44 fartøier 1477 ton 1824 33 » 1548 » 53 » 1492 183O 43 » 3298 » 48 » 1519 1834 46 » 3137 » 55 » 2122 I 1850 ankom der til byen 59 fartøier fra udlandet med en samlet lastedrægtighed af 513O ton og 11 norske fartøier, til- sammen drægtig 774 ton. 1855 ankom kun 14 udenlandske fartøier, samlet drægtighed 1l04 ton, og 34 norske paa tils. 280O ton. De to sidstnævnte aar afgik resp. 20 norske skibe, drægtig 1765 ton, og 58 udenlandske, dr. 5095 ton, og 28 norske paa tils. 2293 ton og 17 udenlandske, tils. dr. 1450 ton. I tiaa1—et 182O—29 indekspederedes der tilsammen 188 fartøier fra ud- landet med en samlet lastedrægtighed af 12 776 ton, i de nærmest paafølgende 6 aar 288 skibe paa tilsammen 21 142 ton. At et stort antal af disse var russiske fra Hvidehavs- byerne, sees af datidens skibslister. Antal og drægtighed af de fra udlandet indklarerede og til ud- landet udklarerede fartøier- Indk1arerede Udk1arerede Aar Antal Ton Antal Ton 1886 . . 61 17 981 55 17 159 “ 1887 . . 76 19 401 21 727 1888 . . 66 15 452 16 484 1889 . . 73 20 355 22 075 189O . . . 69 18 356 18 552 Skibe ankomne og aji“eiste “fra Tromsø i udenrigsk fart 1 l8()1 Ankomne Afreiste Antal Ton Antal Ton 6O 19415 61 19656 Deraf med last 59 19 356 2 972 Af de i 1895 ankomne 71 fartøier var fra Tondrægtighed af de med ladning ankomne skibe russiske havne ved Nordishavet 27 ’ 2 16O ton — ved Østersjøen ..... 1 Storbritannien og Irland . . 39 21 450 — Portugal ....... 2 632 — Italien ........ 2 l 323 — Gjennemsnitlig kommer aarlig til byens havn direkte fra ud- landet opimod 7O fartøier, maalende 18 à 20 O0O ton. Paa faa undtagelser nær har alle disse skibe indehavt ladning. Omtrent