Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

54 TROMSØ AmT. Antallet af fartøier, der hørte hjemme i Tromsø, vari 187O 54 paa ialt 12421Z2 kommercelæst, medens det i 1866 var 68 med en 1æstedrægtighed af 1609. Antallet af de i byen ved udgangen af 189O hjemmehørende fartøier var 47 og deres drægtighed 2 352 ton. Heraf var 38 seilfartøier, dr. 1 579 ton, hvoraf de fleste bestemte for ishavs- fangst, en mindre del for sild— og andre indenrigske fiske- ekspeditioner. Af dampskibe havdes ialt 9, hvoraf 3 h.val— og sælfangere og 6 andre skibe, hvoraf 3 tilhørende Tromsø amts dampSkibsselskab. Skibe, der gaar i udenrigsk fart, eier byen ikke, men derimod har den forholdsvis talrig ishavsflaade, der sysselsætter et ikke ringe antal mennesker, dels i byen, dels i de tilgrændsende distrikter. Ind— og udførSelen besørges dels ved udenlandske, men fornemmelig ved skibe fra andre norske byer. Maanedshyren for sjømænd opgives paa dampskibe i 189Q sædvanlig at have været for styrmænd kr. 90.00, 1ste maskinist kr. 120.00, 2den maskinist kr. 80.00, fyrbødere kr. 55.00, tømmermænd kr. 46.00, helbefarne matroser kr. 44.00. Paa seilskibe: helbefarne matroser kr. 60.00, stuerter kr. 35.00, jungmænd kr. 45.00. Tromsø har 4 (fra 1899 5) dampbaade, der udfører regelmæs- sige postruter inden amtet. Det ældste af disse er anskaffet i 1867. Skibsfarten omfatter ’˧30’ll§Ë, silde— og ishavsekspeditig-1,er. Ishavsekspeditionerne er tidligere“‘Ê?i“1’tË“l’[:“e.“’““I tfdsrummet 1830— 1836 udrustedes ialt tilsammen 28 fartøier. En ulykkelig be- givenhed indtraf i 1834—35, idet to skibsmandskaber med til- sammen l4 mand fra Tromsø, som skulde overvintre paa SpitZ— bergen for at drive fangst, omkom allesammen, formodentlig af skjørbug. En lignende ulykke hændte vinteren 1873, da flere tromsøskibe frøs inde, og mandskaberne omkom. Udbyttet af disse ekspeditioner er meget forSkjelligt. Det var i 1884 kr. 194 887 paa 26 skibe med 249 mands besætning, i 1881 kr. 104 349 for 37 fartøier med tilsammen 334 mands besætning. Antallet af ishavsfartøier, udrustede fra Tromsø, har i de sidste 2O aar varieret mellem 30—40 om aaret, tidligere noget færre; i slutningen af 40—aarene endog kun et par skibe hvert aar. Antallet af ind— og udgaaende skibe ved Tromsø toldsted var i tidligere aar: I IndklareredP fra udlandet fra i11(ufl.11d(’Í l820 38 fartøier 2348 ton 56 fartøier 1529 ton 1824 29 » 1305 » 58 » 1626 » l830 4O » 3396 » 39 )—— l39l » 1834 46 » 3536 » 8O » 2622 »