Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/58

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TBoMSø BY. 53 Heraf antages 3O 000 kg., hovedsagelig oksekjød, eksporteret eller fortæret udenfor byen; forbrugt i byen blir efter dette l50 O00 kg. kjød, hvilket fordelt paa byens 6000 indbyggere giver 25 kg. kjød for hvert individ. Priserne paa oksekjød og sauekjød er i Tromsø i gjennem- snit 5O øre pr. kg. Rensdyrkjød sælges i Tromsø af finnerne fra midten af juli til udgangen af september. Priserne er i regelen gjennemsnitlig 5O øre pr. kg., 60 øre for steg, 4O øre for bogen. Vægten af en slagtet renokse er omtrent 70 kg. Prisen paa ryper i Tromsø er nu 50 øre stykket, tidligere var prisen 7 til 20 øre (oftest 2 til 3 Skilling). Æggene, som sælges i Tromsø fra de omliggende bygder, er smaa, 2O æg veier O.95 kg. Prisen er 7O øre ty1ften (1898), hvad der svarer til kr. 1.17 pr. snes. Byen faar i regelen rigelig forsyning med fersk fisk, og handelen paa fisketorvet er ret liv1ig. Fisken sælges ikke efter vægt, men omsat til vægt er priserne om sommeren omtrent disse: Sei 3 til 4 øre pr. kg. (en Sei paa 5 kg. koster 15—2O øre). Hyse 6 øre pr. kg. C Torsk 6—-8 øre pr. kg. W Flyndre 1O øre pr. kg. —. Fiskepriserne er saaledes lave, og specielt er seien en bi1lig føde. Rettigheder til udskjænkning og udSalg af brændevin. Der er ingen livsvarige rettigheder alene til udsalg med hjemmel af det vedkommende meddelte handelsborgerskab før lov af 6te Septbr 1845. Der er en rettighed, samlaget, som før omtalt. Der var to udsalgssteder og to udskjænkningssteder i 1895. Af rettigheder til udskjænkning af øl var der i 1895 to livsvarige rettigheder efter lov af 18de mai 1860. Antal aarsrettigheder efter lov af 18de juni 1884 er to. SkibSfa1’t. Tromsø by havde ved udgangen af 1895 39 fartøier af 1614 tons drægtighed og med en bemanding af 375. Heraf var 11 fartøier over 50 ton og tilsammen af tonnage 809. Af de 39 fartøier var 32 seilfartøier med 1132 tons drægtig- hed og med en bemanding af 285 og 7 dampfartøier af 482 tons drægtighed og bemanding 90. FartøierneS antal va-r i 1855 42 med en samlet drægtighed af 8551Z2 C.—L.