Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

52 TROMSØ AMT. 83 kjøbmænd, grosserere og handelsmænd (4 kvinder), 3 handelskarle, skræppekarle og kræmmere, 5 agenter og andre mellemmænd, 13 andre selvstændige erhvervsdrivende ved han- del og pengeomsætning (7 kvinder), tilsammen 104 personer samt l23 bestyrere og betjente, ialt 227 personer sysselsatte ved han- del og pengeomsætning, hvortil endnu kommer 97 arbeidere og andre i lignende underordnet stilling. Disse opgaver over livsstillinger gjælder de ïZ1 1891 tilstede- værende personer over 15 aar. “Handelen er i de senere aar gaaet jevnt, omend sagte fremad. For dampmedicintran er Tromsø en af de vigtigste byer. Blank tran og brunblank føres til Bergen. Sæltran sælges til Finland, Sverige og England. R“undfisk fra Tromsø gaar tildels direkte til Italien (Venedig, Genua) og til Triest, og dels over Hamburg og Rotterdam. Seien sælges direkte til Sverige og Finland, som regel sjø- værts over Kristiania, Gøteborg, Trondhjem og Sundsvall. Skindhandelen med rusSerne, som tidligere var af betyd- ning for Tromsø kjøbmænd, er n11 saagodtsom ganske ophørt. Tromsø stod i tidligere tider og ogsaa nu i nogen handels- forbindelse med egnene i det nordlige Sverige, hvorfra handlende søgte ned til Skibotn i Lyngenfjorden, hvor der fra gamle tider havde været holdt marked flere gange aarlig i vintertiden, som før omtalt. Ishavsfangsten fra Tromsø er tidligere omtalt (I, side 415). KjØdf0PS)’1Iî1Ig. Tromsø forsynes med kjød væsentlig fra Maa1selven, Sørreisen og Balsfjord, et og andet dyr kommer fra Malangen og Lenviken. . Faarekjød tilføres Tromsø fra Ulfsfjord, Balsfjord og Malan- gen. De slagtede sauer veier i gjennemsnit 2O kg. Tilførselen af svinekjød til byen fra amtet er ringe; der kommer en og anden gris fra Sørreisen; flesk forskrives til byen fra Indherred. I Tromsø blev i 1896 tilført følgende mængder kjød: Skrotte. Ant. s1agtevægt Okser. . . 5941,‘4 à 15O kg.: 89 138 kg. Spædkalve . 1062 a 10 —: lO620 — Svin . . . 77 å 10O —: 770O — Faar . . 36401Z2 å 2O —: 72 811 — Skrotter 53732Z4 l80 269 kg. eller med et rundt tal l80000 kg. kjød.