Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TROMSØ BY. 51 Tran. Tørfisk. Sild. Sa1tfisk. H1. Kg. H1. Kg. 1886—-189O . . 67 168 7 655 083 19 483 6 827 802 1881—1885 . . 21 938 5 758 54O 19 911 ? Efter oplysninger fra toldkammeret er den samlede ud- førsel fra Tromsø til andre indenrigske steder af tran, tørfisk og sild i de to samme femaar tilsammen: Tran. Tørfisk. Si1d. 1886—1890 . . 21 557 hl. 5 719 311 kg. 79 383 hl. l881—1885 . . . 14 822 — 4 687 262 — 19 041 — Den samlede afsætning til ud— og indlandet af de tre sidst- nævnte vareslags har saaledes udgjort. Tran. Tørfisk. Si1d. l886—1890 . . . 88 725 hl. 13 374 394 kg. 98 866 hl. 1881—1885 . . . 36 760 — 10 445 802 — 38 952 — I 1897 udgjorde udførselen af tran, tørfisk, sild og saltfisk fra selve Tromsø by: Tran. Tørfisk. Sild. Saltfisk. Hl. Kg. H1. — Kg. 1897 ..... 2O 906 1 634 44O 14 326 2 275 580 Imidlertid maa erindres, at meget er udført fra andre norske byer. Vareomsætning og toldintrader i Tromsø 1897: IndførselsVærdi . . . Kr. 1146 800.00 UdførselsVærdi . . . » 1901300.00 Samlet omsætning Kr. 3048 100.00 Toldintraderne, som fra kr. 283 684 i 1877 var gaaet ned til kr. 196 66O i 1880 og siden stadig formindskedes, naaede sit laVpunkt i 1886, da de alene udgjorde kr. 113891. Senere har de atter været i stigning. De udgjorde i: 1890 . . Kr. 168 488.00 1895 . “ » 137 888.00 1896 . » 186 376.00 1897 ....... » 194 583.00 I Tromsø by Var, ifølge statistikken, i 1891 med handel og pengeomsætning sysselsat: .