Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

50 TBoMsø AMT. kr. — men aftog i de følgende aar, saaledes at den i 1885 kun var 786 1O0 kr. Udførselsværdien var i sidstnævnte aar kun 547 000 kroner mod 1—196 3OO kr. i 1881. I de senere aar er disse forhold adskillig forbedrede, saaledes at indførselsværdien for 1891 beløb sig til ca. 1 million kroner og udførselsværdien til 1 45O 00O kr. Handelen er i høi grad afhængig af fiske- rierne, og disses rigdom er som bekjendt overmaade vekslende; undertiden kan udbyttet være overmaade rigt, til andre tider kun middelmaadigt. I tiaaret 1881—90 gik indførselen og ud.førselen jevnt til- bage indtil aaret 1885 og 86, og steg saa, som disse tal viser afrundet til 1000 kr.: Indførse1. Udførse1. Ti1s. 1881 1 133 00O 1 196 O0O 2 329 000 1882 1 O31 0OO 944 00O 1 975 00O 1883 882 000 786 00O 1 668 00O 1884 823 00O 619 00O l 442 0OO 1885 786 000 547 O0O 1 333 0OO 1886 647 00O 658 000 1 305 0O0 1887 731 000 954 00O l 685 0OO 1888 741 00O 1 297 000 2 038 0OO 1889 999 O0O 1 214 00O 2 213 000 1890 953 00O 1 577 O0O 2 53O OO0 I femaaret 1893—97 har indførSel og udførsel udgjort Indførsel. Udførse1. Ti1s. 1893 877 9O0 1 545 30O 2 423 2O0 1894 859 40O l 625 500 2 484 9O0 1895 913 9O0 1 686 80O 2 6OO 7OO 1896 887 000 2 175 10O 3 O62 10O 1897 l 146 8O0 1 901 30O 3 048 1OO Det maa imidlertid erindres, at de større importsteder søn- denfor, Trondhjem, Bergen og Kristiania, har overtaget byens for- syning med en stor del toldbare varer, der tidligere hentedes direkte fra udlandet. Denne eksport er kun den, der foregaar direkte til uden- rigske steder, men den afsætning, der formidles gjennem de syd- ligere eksportbyer, kommer ikke med. Udførselen til udlandet af de for byen vigtigste fiskevarer udgjorde: