Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

46 TROMSØ AMT. kens laanekontor. Arbeiderforeningens gamle foreningslokale tje- ner nu som Supplement til folkeskolen. Arbeiderj’oreningens spareskillingsbank er gaaet ind. Haandv(erker7?oreningen er et par aar yngre end arbeiderfor- eningen; den har bygget et lokale i 1897; den havde i 1895 5O medlemmer. Formaalet er at fremme gavnlig oplysning inden haa-ndværkerklassen i almindelighed og haandværksd1—iften i byen i særdeleshed. Skipper.foreningen havde i 189O 22 medlemmer. Amtsl(ererjorening. . Haandv(erkssvendenes forening Klubselskabet Foreningen er gaaet ind. Borgerklubben er ophævet. Religiøse foreninger: Unge kristelige kvinders jorening (U. K. K. F.) Ynglingejoreningen. Frelsesarmeen har en afdeling i Tromsø. Underafdeling af det norske bibelselskab. Missionsj’orening. 4 forskjellige sømandsmissionsforeninger. Understøttelseskasser: Tromsø understøttelseskasse for trængende sømænd og deres eflerladte. Skipperj’oreningens understøttelseshasse. Politiske foreninger: . Venstreforeningen. Grundlovsforeningen, (høireforening). Yngre konservative forening (Y. K. F.) Ungdomsforeningen 1S’kuld, neppe politisk, men frisindet. Sportsforeninger: Tromsø bieykleforening. Tromsø skiklub. Tromsø turnjorening. Tromsø skytterlag. Pe1Igei11Stituter. Tromsø sparebank er oprettet 1836. Dens forvaltningskapital var i 1897 3 077 628 kr. Indtægterne udgjorde i 1897 139 353 kr. og udgifterne 127 811 kr.’ Dens formue var ved udgangen af 1897 347 122 kr. Sparebanken, hvis plan er approberet ved resl. af 1ste no- vember 1836, begyndte sin virksomhed i 1837. Bankens grund.fond dannedes dels ved gaver med tilsammen 3671Z2 spd., dels ved aktier med et beløb af 25O spd. Ialt har sparebanken indtil 1894 skjænket kroner 58 206.27 til almennyttige øiemed.