Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

44 — TnoMSø AMT. Den i lov af 24de juli 1894 § 6 paabudte almindelige af- stemning, om hvorvidt samlagets drift skulde fortsættes, afhold- tes 13de april 1897. Antallet af Stemmeberettigede var 2842, hvoraf 990 stemte for samlagets nedlæggelse og 5O for dets bestaaen. Sam1agets overskud for 1897 var som anført stort — kr. 33 708.51 hvorfra gaar: til Tromsø kommune 15 0Zo . kr. 5056.28 — Staten 25 0fo . „ 8427.13 igjen kr. 2O 225.10 Hertil kommer det i 1897 til anvendelse efter skolelovens § 54 bevilgede beløb Beløbet disponeredes saaledes: 1. Selskabet for byens ve1: 2. Tromsø kommune: tilsam. Til dækning af underskud ved laZarettets drifti 1897 .... kr. 2066.31 — Gadebelysningen . . „ 1 O00.00 — Fattigforstanderens løn „ 400.00 — Elektricitetsværket . . „ 3 288.79 3. Skolestyret: Til badebilletter for skolebørnene 4. Den kommuna1e pigeskole: Til dens drift ...... 5. Den offentl. høiere almenskole: Til elevbibliotheket . . . kr. — skolepenge for trængende elever...... „ 100.00 400.00 6. Folkeskolen: Til elevbibliotheket . . . kr. — bøger og andre læremidler og til præmier . . . „ 100.00 120.00 7. Det kommunale bibliothek . 8. Tromsø musæum .... 9. —Barneasylet ..... . 1O. Den frivillige sygepleie: Til driften ...... kr. „ industriafdelingen . „ 850.00 100.00 13483.4l 300.00 k 20 525.10 3 O50.00 6 755.10 300.00 1 O00.00 500.00 220.00 900.00 l 400.00 l 0O0.00 950.00