Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

42 l882 1885 1886 1888 189O 189O l891 l892 l895 1896 1898 TROMSØ AMT. blev Provstneset planeret til legeplads. W anlagdes drikkevandsledning fra kilden paa Elvebakken med 6 tappeposte i byen, hvorved byen har faaet et godt drikkevand. Dette anlæg kostede ca. 6000 kroner. anlagdes vei fra Kirkegaardsveien til St. Hanshaugen — senere fortsat til stenbruddene. blev Kirkegaardsparken beplantet med træer og buske; senere er der aarlig fortsat med plantning; der er opført gjærde rundt hele parken og anskaffet bænke. paabegyndtes hellebelægningi byens gader, hvilket arbeide endnu i 1898 ikke er fuldført; hellerne er ca. 21Z2 alen brede og ca. 3“ tykke —til dette arbeide er til 1898 med- gaaet ca. 12000 kroner. — ansøgtes samlaget om et bidrag af kr. 3 000, hvilken sum blev bevilget som fond til et badehuS, som skulde opføres. Dette badehus blev fuldført ved bidrag af“Chr. Dreyers legat kr. 8000 og aarlige bidrag af samlaget og spare- banken — dets kostende andrager til ca. 36 0O0 kroner. Badehuset har en god indredning med et udmærket sjøvandsbassin. Med planen for badehuset og dets op- førelse havde dog selskabet ingen befatning, idet ar- beidet hermed af de forskjellige bidragsydere blev over- draget til en for anledningen opnævnt komite. Nytorvet, senere kaldet «Fridtjov Nansens Plads », planeredeS. Der anskaffedes en del redningsapparater, som hver høst anbringes oppe ved Præstvatn, hvor der holdes skøitebane udover vinteren. blev veien rundt øens sydlige del omlagt til kjørevei og er senere vedligeholdt af selskabet; musikpavillonen i Raadhusparken blev besluttet opført- den var færdig det følgende aar og kostede ca. 1 500 kroner. ’ anskaffedes 5 udsalgsbord paa torvet. paabegyndtes beplantningen af Fridtjov Na-nsens plads, hvilken nu paa det nærmeste er fuldt beplantet; gangsti af heller anlagdeS til kirkegaarden. omlagdes veien fra Strandskjællet til Olderelven; byggedes gjærde om Raadhusparken. byggedes gjærdet om Fridtjov Nansens plads fuldt færdigt I de første aar af Selskabets virksomhed oprettede det et saakaldt Suppekjøkken —— en spiseindretning for fat- tigfolk. — Denne indretning vedligeholdtes i nogle aar,