Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/44

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. TROMSØ BY. 39 Maskinhuset er en enetages bygning af mursten, med plads til en fordobling af det nu opstillede maskineri. Fra kulrummet kan kullene styrtes fra læsset ned i kulbingerne og kjøres her- fra i tralle paa skinnerne lige til kjedelen“s fyrdør. — Kjedlerne er af den for elektricitetsværker sædvanlige vand- rørkonstruktion med 85 m.2 hedeflade; der er 2 kjedler væg 1 væg. Noget høiere ligger maskinrummet, med vinduer til gaden. Her er to turbindynamoer af de Lavals konstruktion, hver paa 8O eff. hestekr., samt et bret af hvidt marmor med de sæd- vanlige maale— og regulerapparater. Fra turbinakselen overføres kraften ved tandhjul til to dynamoaksler. Der er topolede ligestrømsmaskiner, en for hver side i treleder-systemet, paa tilsammen 53 k. w. ved 11O volt. Hoved— og maaleledninger føres op til et paa maskinhuset anbragt taarn, hvorfra de fordeles i byen. Fødeledningerne og fordelingsnettet er ført som blanke luftledninger paa stolper gjennem gaderne. Gadebelysningen bestod, som berørt tid1igere, af 63 petro- leumslamper, der gav omtrent 16—20 normallys hver. Den er nu erstattet af 10 buelamper paa 9 amp. (9OO n. l.), 3O paa ti amp. (60O n. l.) og 4—32 n. l. “glødelamper, hvad der maa siges at være en god belysning for en by af Tromsø’s størrelse. Buelamperne har den temmelig lange brændetid af 21 timer; de er ophængt i en høide af 8—10 m. over marken og i en af- stand af 8O—120 m. Siden januar 1898 har værket været holdt i regelmæssig drift fra mørkets frembrud til kl. 1 nat. Til private forbrugere leveres elektricitet til belysning og og med anvendelse af maaler for 2.8 øre pr. hektowatt-time (Kristianiapris 5 øre), eller efter en aarsafgift af kr. 14.00 pr. 16 n. l. lampe. Den lave pris skyldes delvis, at kr. 45 O00.0() i anlægget er gave fra samlaget og sparebanken, og dels at administrationsudgifterne er lave. I den korte tid, værket har været i drift, er der tilknyttet 6OO 16 lys lamper hos private. = Anlægget kostede fuldt færdigt noget under kr. 100 000.00, heri ikke iberegnet muring af fundamenter— —og anSkaffelse af stolper. Dette giver kr. 950.00 pr. k. w. eller kr. 625.00 pr. eff. hk. Turbindynamoerne koster komplet kr. 1O O00.00 eller —kr. 190.00 pr. k. w. — kr. 125.00 pr. hk. Stiftelser Og Ieg’ater. Den ældste testame11tariske gave til byen er Fattighuset, en træbygning paa en etage i Grønnegade, som ifølge bestemmelse af 1814 og gavebrev af 6te april 1827