Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

38 TROMSØ AMT. Taarnvagt holdes om natten i kirketaarnet; brandsignal- apparater til brandstationen er anbragt i gaderne. Brandmateriel bestaar af 4 slangevogne, seilvogn, rednings- vogn, stigevogne samt haandsprøiter. Med slangevognene følger transportable brandstændere, der anbringes i brandkummene. I forbindelse med vandledningsnettet er anbragt 36 brandkummer. Byen har siden sit anlæg kun havt 1 noget større ildebrand, nemlig i 1895, da 3 havnpakhuse nedbrændte. “ Byen har et udstrakt kloaknet af lerrørsledninger. Enkelte ældre ledninger er udført af naturlig sten. K1oakerne optager alt overfaldsvand fra skraaningerne mod byen. K1oakfylden, der er stærkt opblandet med sand, ansees ikke brugbar til gjødSel. Belysningen. I en by, hvor mørketiden er lang, er belys- ningen vigtig. Gadebelysningen besørgedes i 1897 af 63 petro- leumslamper, der gav omtrent 16—20 normallys hver. Imidlertid fik Tromsø i 1898 elektrisk belysning ved anlæg af et kommunalt elektriCitetsv(erk for gadebelysningen og til privat brug. Byen mangler vandfald til drivkraft for elektriSk belysning. I december 1896 besluttede kommunen anlægget, efterat byens samlag og spa-rebank havde bevilget betydelige beløb til det projekterede anlæg. 1897 blev et anbud fra Wisbech & Meinich i Kristiania vedtaget; planeringsarbeiderne blev begyndt i juli 1897, linje- bygningen i midten af oktober og kjedelmonteringen ca. 2 maa- neder senere. De sidste arbeider blev udført i mørketiden med uveir og under dampskibsforsinkelse, hvad der vanskeliggjorde regelmæssig arbeide. Ikke desto mindre kunde en del af gade- belysningen tages i brug den 18de januar 1898, og det hele anlæg sattes i drift i februar 1898. Tromsø strækker sig, som berørt, langs sundet i en læ11gde af 1500 m., og er tættest bebygget ved vandet, mere spredt opover bakkerne, der begynder bag den smale strandstrimmel. Langs Vandkanten ligger pakhusene og trankogerier, bag disse forret- ningSstrøget, og opover skraaningerne de mere spredt byggede beboelseshuse. Hovedgaderne er brede, ligger langs sundet og parallele med dette, tvergaderne er korte og bratte. ElektricitetSværket ligger da omtrent midt i byen, hvad der jo giver de billigste ledninger; derhos et stykke fra søen og temmelig høit. Anlægget er et dampanlæg, med ligestrøms dynamoer paa 11O volt og treledersystem for ledningsnettet. Med det nu opstillede maskineri kan 18O0 16 l. lamper samtidig holdes tændt.