Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/42

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


37 Følgende fremmede magter har for tiden konsuler i Tromsø: Amerikas forenede stater, Danmark, Frankrig, Nederlandene, Rusland, Storbritannien og Irland, det tyske rige, Østerrige og Ungarn. Kommunebestyrelsen bestaar af 9 .formænd og 27 repræsentanter Tromsø bys vaaben. I Norsk Folkekalender for 1855 frem- satte A. T. Kaltenborn forslag om Tromsø bys Vaaben: En staaende sølverne ren i høirødt “felt, og dette benyttes som vaaben for byen. Su11dhedStiISta11de1I. Dødeligheden i Tromsø by har, som tidligere anført, i aarene 1891—1895 gjennemsnitlig udgjort 18.12 pr. 1000 mod gjennemsnitlig i riget 16.85. Antallet af dødsfald ved lungetuberkulose udgjorde i Tromsø i procenter af de samlede dødsfald: 1891 26.6 ct. 1892 13.9 — 1893 17.5 — 1894 13.6 — 1895 34.5 — I Tromsø er et amtssygehus og et kommunalt epidemilaZaret. Badeindretninger. Foruden badeindretning ved amtssygehuset til brug for patienterne, er der i Tromsø ogsaa et damp— og kar- bad til offentlig afbenyttelse. (Cfr. bygninger II, side 22). Vandforsyning, brandvæsen og belysning. Va11dVæ1—ke1; er anlagt 1866; dets bassin er Præstvatne, som er dannet ved op- dæmning af Præstvatnsumpen. Bassinets kubikindhold er 154 4O0 m3 og fladeindhold 917 ar; nedbørsdistrikt j3460 ar. Der er to reservoirer, det øvre paa 460 m3, det nedre paa 770 m3. Reservoirerne staar ved lerrør (305 mm.) i forbindelse indbyrdes og med Præstvatn. Fra reservoirerne fører jernrørledninger (respektive 229 og 152 mm.) til byen. Det samlede vandlednings- net er 647 O l. m. Vandtrykket er overalt tilstrækkeligt; derimod er vandet mindre godt og har stærk myrsmag. Foruden hovedvand1edningen findes en særskilt 1edning fra et reservoir for kildevand. Herfra forsynes 11 af de offentlige vandposter; derimod tillades ikke private indtag fra denne ledning. Brandvæsenet og sprøiter. Der er: a) 4 faste brandmænd og 4 brandkonstabler, der tillige er politikonstabler. Derhos er: b) 460 udskrevne mandskaber fordelt paa 9 afdelinger.