Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/365

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


358 TBoMsø AMT. Sommersætdalen og Grundør-landet af skyld mark 0.39. Tverjjord af skyld mark O.59. Videre eier staten: V Nordbotn af skyld mark 3.54. n Kvænangsbotn af skyld mark 2.68. . Disse to eiendomme har kun ubetydelig furuskog, men noget birk. Kvænangens almenning af skyld mark 12.07. Det er furu- skog af alle a1dere med tildels god gjenvækst; der er kun delvis ren bestand, mest blandet med birk. Indre Strømmen af skyld mark 1.90. Løkvik af skyld mark 0.98. Toppelbugt af Skyld mark 1.59. De tre sidste eiendomme har udelukkende birkeskog. Andre større gaarde i herredet er: 1S’korpen, 2.57 mark;“ her er 6 brug (samlet skyld 4.41 mark). Valan indre, 2.74 mark; her er 6 brug (Samlet skyld 5.98 mark). -]upanvik (2.27 mark). 1ste januar 1891 holdtes paa disse brug ialt, 5 heste, 44 storfæ, 115 faar og 6 gjeder. Udsæden i 189O var 1 hl. havre til grønfoder og 28 hl. poteter. Nordkjo-S—en 8 brug (6.87 mark) ved Bur“florden med 2 smaa pladse og 2 strandsiddere holdt tilsammen den 1ste januar 189l 2 heste, 19 storfæ, 52 faar og 8 gjeder; 16.5 hl. poteter udsæd i 1890. Nordkjosen (2.04 mark) med l husmandSplads. Jøkeljjordeidet (2.57 mark) 3 brug. Nappen hed tidligere Knappr. Det er 4 brug, det største med skyld 1.23 mark. Kvænangens lappiske børnehjem i Baddern er op- rettet efter initiativ af bibelbud Sogge i 1885. Lutherstiftelsens lokalbestyrelse i Tromsø indkjøbte for børnehjem gaarden Baddern med Sækkemo i Kvænangen. Forsommeren 1886 sattes hjemmet i drift. Indvielsen fore- gik søndag den 23de august 1886. Det første barn optoges den 24de mai 1886. Senere i aarets løb optoges 3 bøm ti1. Ved udgangen af 1887 var børnetallet vokset til 14. Ved begyndelsen af 1895 var der 28 børn i hjemmet. De fleste af børnene har, naar de kommer fra sine hjem, været usle og urens1ige. De bades og omk1ædes straks ved an- komsten. Der undervises i fo1keskolens almindelige fag og i haand- arbeide efter børnenes alder og udvik1ing.