Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/364

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KvÆNANGEN HEBBE1). 357 Antal fiskere. 0pfisket skrei. — 1894 . . — — 1895 . — —- 1896 . —ä — 1897 . . *. . 105 45 000 De induStrielle anlæg er: Kvænangens skiferbrud Aarøen-s skiferbrud Kaarvik og Sørstrømmen skiferbrud beskjæftigede i 1895 20 mand i 16 arbeidsuger og producerede 60 000 stk., kr. 3500.00. Tagskifer brydes ved Litlestrømmen. Kvænangen kobberverk er nævnt tid1igere; det havde gruber paa begge sider af Badderns da1føre. Handel. 5 personer drev i 1895 1andhande1 efter bevil- 1ing. De vigtigste handelssteder er:;4Zl?6’í(Z6t, Sørstrø‘m-men og ‘S’koɔpm. Der er ingen rettigheder til udSkjænkning af ø1. PoStaabnerier i herredet er: Sko‘Ypen, Baddern, Alteidet, Sørstrømmen, KÏjækan. I Kvænangen an1øbeS af dampSkibe: ]Ǫ’ækan, Bad(lern, Skorpen, Alteidet, Sørstrømmen. I Kvænangen ligger al beby gnin g ved havet; Selv et saa betydeligt dalføre Som Navetda1en, der har skog, er ubebygget. Sehnitler skriver i 1743: «I den indfjord Olderfjord har boet fo1k, men nu er ingen der; thi derfra er en skarp søevei til kirken. Reinfjord har ei været beboet; thi der er søboer 1and, far- ligt for elvens oversvømmelse og for bjørnegængS.» Befolkningen er gjennemgaaende b1andet, overveiende finner. Af den samlede tilstedeværende befolkning i Kvæn- angen (1 762) var i 1891: 279 kvæner (48 norsktalende) og l 016 finner (90 norsktalende) GjennemSnitsværdien af sky1dmarken er: 724 kr. Herredets matriku1sky1d er 138.81 mark. Der er 168 skyld- satte brug og 45 gaardsnummer; 151 jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug O.83 skyldmark. Eiendomme, der er indkjøbte af de til ordningen af forholdet mellem f1ytfinnerne og de fastboende i Tromsø amt bevilgede midler: Brøskift, af skyld mark 1.03, er efter kongelig resolution af 14de februar 1873 indkjøbt for kr. 440.00. Langnes af Skyld mark 0.50. “ Langnes af skyld mark 0.50. Saltnes af skyld mark 0.39. .IøkeØ“ord eller Dan-gnes af skyld mark O.47, i henhold til storthingsbeslutning af 23de mai og kongelig resolution af l1te juni 1888 indkjøbt for kr. 200.00 foruden omkoStninger kr.3. 33.