Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/366

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(vÆNANGEN HEBBE1). 359 Af regnskaberne sees, at der i 1895 er indkommet gaver for kr. 7442.80, i 1894 for kr. 6743.94; desuden i rigt mon natural- ydelser. Det lappiske børnehjem, Baddern, i Kvænangen blev i 1898 solgt, da den nærliggende fos kunde anvendes til teknisk brug, til opberedning af malm. Børnehjemmet skal flyttes til Rotsundelv i Skjervø sogn. Oldfund. Fra Kvænangen herred kjendes kun et sten- aldersfund fra Baddern. Indenfor Jøkelfjord sees paa fjordsiden et klippestykke, som paa afstand Ser ud som en kirke, og som kaldes Simalange (1ange Simon). Det er et gammelt finsk offersted. Ved sit besynderlige udseende er dette klippestykke skikket til at vække opmærk- somhed. Finnerne benævner Sima1ang for .]etanas, riSen; det er en gammel offersten eller bønsten. Der findes flere saadanne bøn- stene i amtet, saaledes to i Sørfjorden. SChnitler skriver i 1743: «Hvidberget Ve mil vidt til Burfjord, og 1Z4 mil langt, oventil rundt, og brat paa siderne, bart til Kvænangens og skogk1ædt til Burfjorden; paa dette Hvidberg er et hul paa siden ad fjorden, hvori finnerne i gammel tid have nedlagt deres ofringer af ren, horn, dyrhoveder etc.» Kvænangen kirke, der ligger paa Skorpen, er en langkirke af tømmer, opført 1850, med 200 siddepladse. Paa Skorpen byggedes i missionstiden et forsamlingshus, som ved reskript af 13de august 1813 blev annekskirke (almindelig kaldet Kvænangen kjrke). Kraft siger, at det endnu dengang blot var en stue med et kammer til brug for præsten, naar han op- holdt sig der, 4 gange om aaret. Veie. En vei fører fra landingspladSen ved Alteidet over Alteidet gaard og østover forbi Brøskij’t til amtsg1—ændsen, ca. 6.5 km. Bredde 3.75—2.5O m., Største stigning l paa 20. Ved Alteidet passeres 2 broer af længde ca. 15 og 8 m. Fortsættelsen af denne vei inden Finmarkens amt (Ta1vik herred) gaar til Sopnes ved Langfjorden, 12 km. fra Alteidet, og har en sidevei fra Langf;jordbund til Bognelvdalen. Et fremtidigt større veian1æg inden Kvænangen vil føre fra Alteidet til Burfjord med fortsættelse over fjeldet til Baddern og videre til Kvænangsbotn, ialt omtrent 46 km. — C