Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

346 . TRoMsø AMT. Kvænangen (i usammensat form maaske kun brugt om byg- den, uvist om det er navn paa fjorden) finder man i 1598 skrevet Kvænningen og i 1614 (,2uerenanger. Kvænangen ligger paa begge sider af Kv(enangflorden og de fra Kvænangfjorden gaaende dale og omkring Kvænangfjordens sidedale; desuden hører til herredet øerne Spilderen, Skorpen, Rødø, Nøklan, Aarholmen og nogle faa mindre øer. Herredet —har sin største længde fra sydost til nordvest, omtrent 90 km., og i den sydlige del har det en bredde fra øst til vest af omtrent 47 km. Kvænangen omgives af Skjervø, Nordreisen, Kautokeino, Alten, Talvik og Loppen i Finmarken. Af herredets samlede areal 2093.2 km.2 er: Fastland . . 2043.5 km.2 Ø e r: Rødø ..... . 5.5 ) Del af Brynilen . . O. 1 » Spilderen . . . 3O.2 » Kj ærringholm . . . O. 1 » Høiho1men, østre . . O.2 » Høil1olmen, vestre . . O. l » Nøk1an . . . . 4.2 » Skorpen . . 7 .8 » Aarholm . . l .3 » 6 Øer ......... O.2 » Samlet areal af øer 49.7 km.2 Herredet er delt ved Kvænangfjorden. Sydvest for Kvænangfj orden paa grændsen mod SkjerVø ligger Ku(en(mgtinderne, som danner en række spidse takker paa en ryg, der udgjør den nordøstre side af en sækkedal, i hvis øverste del der ligger en bræ. G Fra Kvænangfjorden sees en række af skarpe tinder med smaabræer i skar og botner. Den halvø, hvorpaa disse tinder ligget-, og som delvis hører til Skjervø, er vild og sønderrevet. Fra Kvænangfjorden stiger under1andet steilt til 3—40O meter, hvorpaa fjeldVæggene hæver sig i utilgjængelige styrtninger og afsluttes i en række spidse mærkelige tinder. Over Jupanvik naar tinderne sin største høide, der kan anslaaes til henimod 1000 meter. Tinderne er tilsyneladende ubestigelige. n