Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/352

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NoR1)RE1sEN HEBBE1). 345 Der er projekteret statsveie for 7O OO0 kr. íZW*ɔɔ“ɔZɔ“C“1å&CW“— .ï;:G.1;ä2:1.:;„ 1x111. Reisenbro, gjenopførelse Reisenbro-E1vevold ........ 1.5 Reisenbro-Trætten m. Arm t. Nordkjosen 8.0 Der er projekteret h er redsvei e for 7 OO0 kr. Ravelseidet ........... l .0 Tømmernes-Kildal i Samuelda1en . . . 6.0 Rideveie. Den almindelige vei fra Reisen til Rotsundelv i Skjervø fører fra Sørkjos langs Sikkajok. Over Sikkajavrre findes en bro af primitiv bygning, hvilken kan passeres af fodgjængere, medens heste maa gaa gjennem vandet. Man skal ogsaa kunne gaa med hest fra Samueldalen gjen- nem Favresvagge og Nieiddava-gge til Kaaflorden i Lyngen. Fra Navaren kan man med hest, til nød med en kjær-re, komme til F1atvo1d og med kløvhest videre langs Strømfjordens østside til Marasvagge og derfra ned til Oksflordvatn i Skjervø. Dog kan Strømfjordstranden i nærheden af Skjernes kun passe- res ved lavt vand. “ Til Samueldalen kan man med hest komme fra Nurmi og .4nnabakelv og, ved at følge elvens vestside, til nød fra E1vevold; men denne vei er meget besværlig, og man maa stige høit op. Fra Sappen kan man med møie fare langs Öavöasjok over fjeldet ned Navetdale‘n i Kvænangen. Fra gaarden Kileng ved Kaafjorden i Lyngen fører vei langs Njuorjojok med overordentlig steil stigning op paa fjeldplateauet og gaar derpaa videre forbi Gætkotjavrre og Coalbmejavrre langs østsiden af Raisduoddarhaldde ind i Sverige. Nor-dreisen her-red er delt i 9 s ko le kredse med 238 under- visningsberettigede børn, 3 lærere og l lærerinde. Den ved skatte1igningen antagne f ormue var i 1894 134 800 kr., den udlignede h e rredsskat var 3 537 kr. O . l(væna1—igen hen-red. Kvænangen hev-red [2093.25 km.2, 1771 indbyggere] indbefatter Kvænangen anneks af Skjervø præstegjeld. Herredet udgjør en del af Skjervø lensmandsdistrikt og thing1ag.