Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/351

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


344 TROMSØ AMT. Kildal øvre (3.21 mark) med l husmandsplads og 2 brugs- dele. Her holdtes 1ste januar 1891: 13 heste, 83 storfæ, og 155 faar. Udsæden i 189O var 1 hl. byg og 33 hl. poteter. Tømmernes (2.60 mark). Nyelvholmen (2.44 mark). Elvevold (2.83 mark). Kraaknes (2.35 mark). Reisen (Nordreisen) annekskirke er bygget efter resolu- tion af 10de september 1862. Det er en langkirke af tømmer. Veie. Fra Sørkjosen ved Reisenfjorden er anlagt vei opover Reisendalen til gaarden Vinn-elys, en længde af 28.5 km. Heraf er parce1len Sørkjos-Røielven, 12.8 km., bygget med sædvanligt udstyr med 3.75 meters kjørebredde, paa vanskelige steder for- ringet til 2.50 m. med mødepladse, og en større stigning af 1 paa 20; fra Røie1ven til Vinnelys, 15.7 km., paa hvilken stræk- ning bebyggelsen er meget spredt, er alene planeret en tarvelig, 3 m. bred vei med største stigning l paa 12 samt opført broer af sædvanlig styrke over tverelvene. Veien fører over flade sandmoer fra Sørkjosen opover forbi Mælen, Leirbugt og Navaren. Ved Lyngsmark, 5 km. fra udgangs- punktet, gaar veien over Reisenelven paa en jembro, 63 meter lang i ét spænd. Herfra gaar, paa elvens vestre side, en bivei af længde 1.2 km. og bredde 2.5—3.25 m. til Elvevold, hvor der findes et Statens skogvæsen tilhørende sagbrug. Hovedveien fortsætter fra Reisenelven i østlig retning mod «Stygøien» ved en sving af elven; her foregik for endel aar siden. før veiens anlæg, en betydelig udrasning og sænkning af et stort terrænomraade. Videre sydover gaar veien langs elven, hvor der er udført et meget kostbart murparti (ca. 5O0 m.), og under nogen afbøining mod øst forbi gaardene Andsjøen, Snemyr og Hysingjord: ved sidstnævnte gaard passeres Røielven paa en 23 m. lang pælebro af træ. Man fortsætter endnu et kort stykke over fla- derne langs elven til Røielven. Herfra fører veien, tildels i lange retlinjer, over flade, med birk— og furuskog bevoksede moer paa østre side af Reisenelven og for det meste i nogen afstand fra denne forbi gaardene Baska- but, Moskodal, IØelderen, Pokta og Hallm til Vinnelys (61 m. over havet). Paa denne Strækning haves broer over Reisenelvens bielve Væhajokka, Moskojokka, Gæirrajokka og Doaresavðö(ýokka, af længde henholdsvis 7.16, 8 og 12 m. Veien opover Reisenda1en har i høi grad lettet færdselen og tildels afløst den tidligere for det meste benyttede befordring efter elven i elvebaade; at stage disse opover de mange og lange stryk er et yderst slitsomt og tidsspildende arbeide.