Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/350

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NORDRElSEN HERR1—:1). 43 De bestaar af Olderskogen, af skyld mark 2.09 Kun løvskog Røielselven, — — 2 . 1 5 Røielselven, — — 4:7 2 Baskabut, — 2 . 5 l “Moskodalen, — — 1 . 7 O IØelderen, — — 5.85 Pokta, —— 4.14 Vi-)melys, — 4.05 Holmbo, — 1.93 Hallen, — 1.54 Sappen, — — 3.93 De nævnte eiendomme har ikke ubetydelig furuskog væsent lig ældre, med god gjenvækst. — I lierne samt blandet i furusko gen findes en temmelig betydelig mængde birk. Tør “fornes, af skyld mark 2 . 06. Nyelvholmm, — — 4.—5O. Elvevold, — 2.83. ved ’Her findes et sagbrug. Gaarden benyttes —af sagmesteren dette samt af distriktets skog‘foged. “ De tre sidste eiendomme har kun løvskog. Reisens almenning, af skyld mark 17.54. Bestanden er ældre furuskog af betydelig udstrækning med delvis frodig skog. Paa lavlandet er bestanden temmelig ren, medens den oppe i lierne er adskillig blandet med birk. I Reisens almenning, Statens eiendom, ligger 5 rydningsp1adse, hvor der 1ste januar 1891 holdtes 6 heste, 26 storfæ, 44 faar, 3 Svin og 11 rensdyr. Udsæd i 189O var 5 hl. poteter. Ved Seima i Reisendalen eier det offentlige en tømmerhytte. Ved øvre Fossen (Reisenelven) er en skoghytte i henhold til kongelig resolution af 27de januar 1887 indkjøbt for kr. 150.00. De større gaarde i herredet er: Snemyren (7.36 mark) med 1 plads. IØelderen, (5.85 mark) med 1 plads. Ialt holdtes paa disse to gaarde 1ste januar 1891: 4 heste, 44 storfæ, 9O faar og 40 rens- dyr. Udsæden var i 189O: 3 hl. byg og 5 hl. havre til grøn- foder og 18.3 hl. poteter. Røielven (4.72 mark) med 2 br11gsdele. “ Sappen (3.62 mark). Pokta (4.14 mark). Vinnelys (4.05 mark). “ Samuelelven (4.56 mark) med 2 husmandspladse.