Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/349

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


342 TROMSØ AM’I’. Andre fiskerier i Nordreisen. n. 1891 ...... 6600 1892 . 36O0 1893 . 5O0 ’1894 . . 1000O 1895 . 35O0 1896 . 6420 1897 ...... 4 3O0 Hande1. Der Vari 1895 3 personer, som drev land- hande1. Vigtigste handelssteder er: Sørkjos, Storneshavn, Hagen. Der er ingen rettigheder til udskjænkning af øl. V Ta gsten brydes ved Bakkeby ved Ravelseidbotn; det be- skjæftigede i 1895 5 mand i 4 a 5 maaneder; 5 0O0 stk. kr. 350. Noget skifer kommer og fra Strømfjord skiferbrud; de sidste ligger omkring grændsen mellem Reisen og Skjervø, de fleste brud i. Skjervø. Postaabnerier i herredet er: Sørkjosen, Stomeshavn. I Nordreisen anløbes af dampskibe Sørkjosen, Storneshavn. Be bygningen i Nordreisen ligger for den største del omkring ReiSenfjorden og i den nederste del af Reisendalen og Samuelda1. Men i Reisendalen strækker bebygningen sig opover circa 35 km., hvor gaarden Sappen er øverste gaa-rd. Nordreisens dal er for en stor del beboet af kvæner og en del norske fra Østerdalen og Gudbrandsdalen og fl. steder-. Rathke skriver i 1801: «Her bo nogle nybyggere fra Østerdal og Røros, samt nogle kvæner. Her skal være foretaget nogle heldige forsøg med korn- sæd, ligeledes med hø.» Af den samlede tilstedeværende befolkningiNord- reisen (1357) var i 1891: 385 kvæner (65 norsktal(:—nde) og 203 finner (73 norskta1ende). Af kvænere forstaar næsten alle mændene norsk, men ikke kvinderne; kvænsk benyttes i flere skolekredse som hjælpe- sprog. Gjennemsnitsværdien af Skyldmarken er: 724 kr. Herredets matrikulskyld er 177.13 mark, der er 101 skyld- satte brug og 52 gaardsnummer, 100 jordbrug, gjennemsnitlig pr. brug 1.77 skyldmark. Statens eiendomme i Nordreisen er Skjervøgodsets skoge indkjøbte i henhold til kongelig resolution af 1ste september l866 for kjøbesum kr. 44 O00.00. “