Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/345

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


338 THo1usø A1uT. Indsj øer. ReiSenvatn er herredets største indsjø, 1O.1 km.2 stort; det er rigt paa fisk, ørret, rør og sik. Der fiskes meget af finner fra Kautokeino. I Reisenelvens dalføre er en mang- foldighed af smaavande, der sender smaaelve ned i vasdraget, og de siges ligeledes alle at skulle være mere eller mindre fiskerige. Over 1 km.2 i størrelse naar Saittejavrre 1.3 km.2 og (?ara javrre 2.3 km.2. Arealet paa en del mindre indsjøer i Nordreisen er anført i beskrivelsen af Skjervø. Samlet areal af indsjøer i Nordreisen er 26.3O km.2 Gjedde forekommer i Kirkesti1levatn. Abbor er der i Abborvatn (Haukijavrre). Kyst og fjorde. Reisenj)’or(len gaar 12 km. ind i Nord- reisen herred i dettes nordlige de1. Den har paa Vestsiden en sidefjord, Ravelseidbotn; de inderste dele heder Sørkjosen og Nord- kjosen, og her er udgrundt temmelig langt ud for Reisenelvens munding. Paa fjordens vestside ligger en vik, Sokkelviken, og paa østsiden Storeviken. J ordbunden er i selve— Reisenda1en sand og aur, und- tagen paa gaardene And.sjøen, hvor der er ler, og Samueldalen og ‘S’trømjjordeidet, hvor der er myr. Paa terrasselandet er der temme- lig skrind jord. Ler synes at ligge under sanden med betydelig mægtighed, saa at det har hændt, at der er gaaet lerfald. Paa Snemyr, And.sjø(m og Amaabakelven— dyrkes byg til husbrug, ligesaa paa Kraaknes; gaardene oppe i dalen dyrker ikke korn, fordi de ikke er sikre for frost. Alle gaarde avler poteter, men paa de fleste ikke til- strækkeligt til behovet, saa der indføres poteter; grunden hertil er delvis frostlændthed. De gaarde, der dyrker mest poteter, er Snemyr, A—ndsjøen, Lun(le, Baatnes. Paa den øverste gaard Sappen sættes poteter, men de giver lidet udbytte; dette gjælder enkelte aarÏogsaa de nærmest nedenfor liggende gaarde. Der er stor rigdom paa bringebær og ribs. Area1et er saaledes udnyttet: Ager ..... 0.1 km.2 Eng . . . 3.1 km.2 Ager og eng .......... 3.2 km.2 Skog ............ 220.0 » Udmark, snaufjeld, myr, indsjøer, sne 2661.4 » 2884.6 km.2 Gjennemsnitlig avl pr. maal var i femaaret 1891—85. Poteter ........ 24.00 hl. — Hø . . 3O0 kg.