Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/343

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


336 TROMSØ AMT. „ Fra Girjegaissa ind mod grændsen bliver den tilrundede form hos fjeldene atter fremherskende. Disse hæver sig her fra et temmelig høitliggende plateau (omkring 80O m.) til forholdsvis ringe høide, hvorved dette strøg faar udseende af et vidstrakt plateau. Fjeldene udmærker— sig ved sin goldhed; det hele er blot en øde stenmark, medens man overalt, hvor fjeldene har alpeformen, træffer frodig vegetation paa skraaningerne. Reisen- dalen og havstra-nden er de eneste beboede egne; jordbunden be- staar af sand og ler, ofte afbrudt af myr. I midten af det heromhandlede plateau hæver sig en mæg- tig høide, der som en kolossal kuppel af l 254 m. høide domi- nerer alt omliggende terræn; denne top er BæCCegælhaldde paa grændsen af Kvænangen. Stiger man fra Reisenfossen opover dalens nordøstre side, vil man i en høide af noget over 400 m. naa op paa fjeldet Her sees en vidstrakt fjeldslette, der paa enkelte steder stiger op til omtrent 55O m. Fra disse rygge paa den egentlige høislette har man en vid udsigt over et milevidt bølgeformet sletteland, hvis mid1ere høide kan sættes til 40O m., medens aaser og aasrygge hæver sig lO0 m. høiere. Indover landet mod øst og nordøst sees ikke høiere fjeld; men i bløde linjer ligger den ene blaanende aasryg efter den anden. Udover langs Reisen stiger høisletten langsomt, og mellem Kvænangen og Reisen hæver sig da det førnævnte Bæccegæl- haldde eller store Haldde. Længer ude blir landet høiere og høiere og vildere og vildere. Evig is og sne forekommer fornemmelig paa grændsen mod Skjervø, saaledes paa Roggelgai-sak 20.l km.2 Arealet af evig is og sne er angivet under Skjervø herreds beskrivelse for begge herreder tilsammen. Geologi. Den al1erstørste del af Nordreisen herred er bygget af lagdelte bergarter, der i den nordlige del er henførte til Tromsø glimmerskifergruppe, medens den midtre del er hen- ført til Balsfjordgruppen. I den sydøstlige del af herredet paa grændsen mod Finla-nd og Finmarken har granit adskillig udbre- delse. Derhos forekommer gabbro iRav29(luoddarhaldde og îB(B(f(’6— g(elhaldde. Ler og sand har stor udbredelse i Reisendalen. Ved det nedre løb af den anselige Reisenelv er udbredt alluviale dannelser, og store flader af terrasseland strækker sig paa begge sider af elven; ogsaa ved Samuelelvens udløb i Reisen- elven er der store sandmæler. Store myrstrækninger ligger om- kring Reisenvatn. Vas d rag. Reisenelven er næst Maalselven amtets betydeligste vasdrag; elven har sine kilder fra en række af vande inde i den