Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/342

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NORDRElSEN HEBBE1). 335 rækker langt op over fjeldsiderne. Længere oppe i dalen begynder furutræer, og snart faar barskogen overtaget langt op igjennem dalen. Hovedelven faar mange større og mindre tilløb fra side- dalene. Ved gaarden Sappen kommer ned Josepelven, som strøm- mer i vakre slyngninger, snart strid og fossende, snart dyb og stille. Ovenfor de øverste gaarde er stor, tæt barskog fra fjeld til fjeld, afbrudt af lidt løvskog med kort, stivt græs paa skog- bunden. Høiere op blir dalen trangere, dalens bugtninger flere og fjeldene mere nøgne og vilde. Mellem de næsten nøgne og trange fjeldvægge skummer og fosser hovedelven, medens større og mindre fjeldbække styrter ned i lange fosser. Det hele gjør et storslagent indtryk. Længere op naar man Molle.§j“ossen, der styrter ned næsten lodret omkring 2OO meter. I almindelighed er fossen delt i to afsatser; —men i flomtiden danner den en eneste fos, som under øredøVende brag styrter ned i det dyb, den nedenunder har gravet. Vældige kampestene ligger langs begge bredder, medens endnu lidt af fjeldsiderne er klædt med en blanding af barskog og løvskog. — Elven kan befares med elvebaad optil Reiseujbs, hvilken ligger omtrent 2 mil nedenfor Reisenvatn. Elvens vandmasseÞ presses her paa to steder, der ligger om- trent l km. fra hverandre, sammen i to smale revner eller porte i granit. “ i Igjennem den nederste port gaar vandet mere som en strid strøm, der til nød kan befares med baad, men den øvre port stanser ei alene elvefarten, men ogsaa laksen. Det blir omkring 7 O km. man kan stage sig vei op igjennem Reisenelven. — — Landet paa østsiden af Reisendalen støder op til Skjervø og Kvænangen herreder og sydligere til Finmarken. Nordlig paa halvøen mellem Reisenfjorden og Strømfjorden i SkjerxZø ligger paa grændsen af dette herred Ræ§s?evarre og længer vest Cieggavarre. Ret op for Nordreisen kirke hæver Vanasvarre sig og øst for dette Avkko. “ Syd og øst for disse fjeld ligger RøielVdalen, sidedal til Reisen- dalen. Favresordda kaldes den strækning, som gjennemskjæres af Røielvdalen; den begrændses paa begge sider af steile, snedækkede fjelde, som paa flere steder synes ubestigelige; dybe dale skjærer sig ind i dem. .Det sønderskaarne vilde parti, som Røielvdalen med omgivelser danner, antydes i navnet Va(ldesgai-sak (« de vanskelige fjelde»). “ i Her ligger sydlig for Røielvdalen Røiel.Sj)“eld, det snedækteRoggel- yai9ak samt Girjegaissa ((7irje: flek, altsaa « det flekkede fjeld »).