Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


326 TROMSØ AMT. navn. Man har 4—5 favne vand og lys sandbun(l. Denne havn er maadelig; her er stærkt faldveir med sydvestlige, vestlige -og nordvestlige vinde. Under sydøstkysten af Arnø kan man ankre nordenfor gaar- den Singlen langs landet paa 6—8 favne vand. — Her er god hol- “debund. Længere nordlig i Løksund ved gaarden Havnnes kan man ankre paa 8—l2 favne vand og god holdebund; man er udsat for særdeles heftigt faldveir ved vestlige og sydvestlige vinde. Paa østsiden af øen Skjervø, lige ud for kirken og han- delsmandens huse, er der havn, hvor man dog ligeledes ved syd- vestlige vinde er udsat for faldveir. Man ankrer paa 5—8 favne vand; thi længere inde er der urent. Ved sydøstsiden af Haukø og ligeoverfor denne ved gaarden Meiland er der havne. Søger man dem nordenfra, maa man ikke komme Haukø for nær paa nordsiden, da der er urent noget ud for samme. J Or dsmonnet er muldblandet sand paa aur eller paa sand med skjæl. Der er vandsygt overalt. t Ved Havnnes og i Oksfjord har der før været dyrket korn, hvilket tildels dyrkedes for at sælges som sædekorn til sydligere bygder. Nu har man sluttet med korndyrkningen i Skjervø. Poteter dyrkes, men ikke saa meget, mest i Oksfjord; ogsaa paa øerne dyrkes poteter, men det blir ikke stort af det, dog dyrkes de hvert aar. “ Havedyrkningen er saa godt som ingen, lidt paa Havn- nes og Rotsundelv. — Rathke skriver i 18Ol: . « Paa SkjerVø var skeet forsøg med bygsæd, som vokste meget frodig. Øer, som ligger saa aabne for havveir som „denne, er dog neppe de bedst skikkede til deslige forsøg, da den idelige kolde og fugtige havtaage hindrer kornets modning. Den bedre jord omkring fjorden lover sikker høst. Kartoffelavlen begyndte til- lige at elskes og hævdes.» . Area1et er saaledes udnyttet: Ager ..... O.2 km.2 P Eng ..... 6.0 — t Ager og eng ......... 6.2 km:2 Skog ........... t 60.0 — Udmark, snaufjeld, myr, indsjøer, sne 995.17 — — 1061.37 km.2 Gjennemsnitlig avl pr. maal var “ Poteter .... 18.00 hl. Hø ...... 300.00 kg.