Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/332

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SK.1ERvø HERBE1). 325 Km.9 Vand ø. f. Laddogielasjavrre . . O.4 Del af Laddogielasjavrre. . . O.4 Del af Somasjavrre . . . . O.5 Öoalbmejavrre, østre . . . O.5 Ôoalbmejavrre, vestre . . . O.5 Rejsenvatn .“ .... . 1O.1 Öertejavrre ...... . O.4 Vand n.ø. f. Vardoaivve. . . 0.2 Gætkejavrre . . . . . . . O.3 Saittej avrre ..... . 1 .3 Vand ø. f. Stuora Ôertte. . . O.1 99 vand .......... 4.2 Samlet areal af indsjøer 37.6 Kyst o g fjorde. Gjennem Rotsund og Mam-sund staar Lyngenfjord i forbindelse med Reisenfjord. Her er fuldkommen rent overalt, naar undtages, at der ved indløbet til Rotsund fra Lyngen- fjorden er grundt langs begge land. En anden forbindelse mellem disse fjorde danner Vorterøsundet mellem Vorterøen og Follesøerne, hvorfra man kommer ind i Maursund. ]fiølmangen skiller Vorterø fra Kaagen. Gjennem Kaagsund staar Lyngenfjorden i forbindelse med Kvænangfjorden. Sundet er rent, naar undtages 2 grunde ved Haugnes paa Arnøen og ved nordspidsen af Vorterøen. Paa Arnøens sydside ligger LangJfforden, omtrent 8 km. lang. Løksund skiller mellem Amø og Løkø. Reisenflorden, der har en bredde af indtil 11 km. og en længde af 34 km., sender to sidefjorde Oksþord og Strømflord ind i Skjervø. Strøm.fjord staar kun med det smale løb Strømmen i for- bindelse med Reisenfjorden. Fjordene er isfrie. Havne. Der er havn ved Havnnes paa sydpynten af Uløen ved Rotsundets sydvestlige ind1øb; da dette er urent ved grunde saa- vel fra. Uløen som fra det faste land, er denne havn imidlertid vanskelig at søge fra Lyngenfjord. For større fartøier er der mellem Follesøerne i Vorterøsund imellem Vorterø og Ulø en god havn med 5—7 favne vand og god holdebund. Havnen maa søges østenfra, da sundet mellem øerne paa Vestsiden er for grundt. Paa sydkysten af Arnø gaar Langjjord ind, og pa-a siden af denne er havn i en bugt Akkarflord ved en gaard af samme