Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/329

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


322 TROMSØ AMT. varre. I den nordligste del løber ud mod nordøst en længere halvø mellem Maursund og Reisenfjord, hvilken halvø ender i Maurnes. Landet øst for Reisenfjorden deles ved Strømfjorden og 0ksfjord med 0ksfjordvatn og Storskogdalen i 3 dele. Vest for Strømfjorden naar landet sin største høide i Ræ.§.S?evarre paa grændsen af Nordreisen. Landet mellem Strømfjorden og0ksfjordvatn og Storskogdalen er høit med mange toppe. Her følger fra nord mod Syd: Vuo.§varre (tr. p.), ‘Skarjffeld, Boatkavarre, C‘udnogaissa, Fattavarre, Sagjegai.Ssa, Doaresgaissa, öorrogaissa og sydligst paa grændsen mod N ordreisen Balgesoaivve, Favresvarre; øst for dette ligger Vaddesgaisak og saa længer syd Rieppega-i“ssa og ()apes, (oapes «veiviser»), grændsefjeld mod Nordreisen, Kvænangen og Skjervø. Storskogdalen gaar i nordlig retning ned mod Oksfjordvatn; i den nederste del om 0ksfjordvatn er der nogle gaarde. Landet øst for 0ksfjordvatn og Storskogdalen er høiest i den nordlige del. Her ligger Kvænangstinderne, hvorover grændsen mod Kvænangen gaar, og længer syd Trolddalstind (tr. p.) og Storbugttind (tr. p.), grændsefjeld mod Kvænangen. g Øst for Storskogelven ligger Skartasvarre og Rapesvarre, der stiger steilt op fra dalen, og østligere Rapesskaidde. Syd.ligere paa grændsen mod Kvænangen ligger GaiCCa, Aime- varre og (îærbmakga“issa. Ø erne. Arn-ø, den nordligste i herredet, deles ved Akkarjfford- (Z(I‘Z(‘)WlW, Langflorddalen og Tyvdalen i 4 dele; den sydlige del af øen har vilde, steile fjelde, hvis høieste toppe Rækviktind (tr. p.), Trold- baaden, Kirkenestind og Svarttind antagelig hæver sig til omkring 109O m. Her er fremdeles disse 3 toppe: Afløsningen (tr. p.) aller- nordligst, Høgtind, i øens midtre del, Lovtavarre, ret op for Løk- sund, og Grundgffordtind, sydøstligst paa øen. Øens nordlige del danner et fra vest forholdsvis svagt op- stigende plateau, der mod øst falder overordentlig steilt ned i havet. Øen er kun sparsomt bevokset med græs og skog. Adskilt fra denne ø ved det smale Løksund — ligger Løkøen. Den er kun beboelig ved kysten. N ordlig paa Skje-rvø, der har givet herredet navn, ligger Troldtind. Kaagen har vilde, util ængelige alper, af hvilke nordre Kaag- tind (tr. p.) hæver sig til 1 208 m. Paa dette — fjelds østside er en vild isbræ. For mark og bebygning levnes kun langs kysten lidt plads. Det ved et lavt eid med øen forbundne Taskebynes har blidere former og er rigere paa græs og beboeligt land.