Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/330

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sH.1ERVø HERRE1). 323 Ulø deles ved Havadalen i to dele; den nordre har lave aas— og myrstrækninger; paa den sydlige del ligger den fra Vestsiden svagt opstigende, men mod øst overordentlig steile Uløtind (tr. p.) 1094 m. Der er skog og beiter paa øen. Der er en liden bræ i Uløtind. Vorterø er en forholdsvis lav ø, der er bebygget med ad- skillige gaarde. Evig is og sne er der paa følgende toppe i Skjervø og Nordreisen. i Km.9 Bræ n. f. Ruksisgaissa . “ 1.3 Bræ s. f. Ruksisgaissa . O.9 Vaddesgaisak . . . 6.8 Roggelgaisak . . 20.1 Mæccevarre ......... 4. l SamIet areal evig is og sne 33.2 GeoIogi. Store strækninger af Arnø, saaledes den vestlige del fra Rækvik til Akkarflord, bestaar af gabbro, ligesaa gaar der et bælte af gabbro fra Arnøens nordlige punkt Klubben sydover til Grundflordtind og videre tvert over Kaag.s-und over de midtre dele af Kaagen, hvor Kaagtinderne bestaar af gabbro. Ogsaa Trold- tinderne er gabbrofjeld. Nordvestligt paa Arnø optræder et gneis- felt. De øvrige dele af herredet er henførte til Tromsø glimmer- skifergruppe. s . S t r a n d l i n j e r sees flere steder; maalt er disse strandlinj er: W øvre linje nedre linje m. III— Havnnes paa Ulø . . 60.9 22.8 Rotsund i Skjervø . . . 59.7 23.4 Skjervø . . . W .... 41.7 18.0 Nord for eidet ved Reisenfjorden er der to strandlinjer i fast fj-eld. — Ved Maursundet er to strandlinjer Nordøstlig for Rotsunddalen fortsætter strandlinjerne konti- nuerlig; som tydelige indhak i fjeldet fremtræder de udmærket paa fastlandet ligeoverfor Uløens sydøstre hjørne. Vasdrag. Paa fastlandet er de betydeligste elve: Rotsundelv paa Vestsiden af Reisen.fjord kommer fra fjeldene om Djævledalen som en vild fjeldelv; men efterat den har naaet Rotsundelvdalen, bliver dens fald svagere. Her optager den Sorbmejok og Gibmemiell(ýokka og falder bred og rolig ud i Rotsund.