Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SKJERVØ HERRED. 32 I Skj ervø h erred. Skjervø herred [1 O61.37 km.2, 2410 indbyggere] indbefatter Skjervø hovedsogn. He1—redet er en del af Skjervø 1ensmandsdistrikt og thinglag. Øens gamle navn var: Skerføy. Skjervø herred ligger dels paa fastlandet, dels paa øer. Til herredet hører saaledes hele Arnø, Løkø, Skjervø, Kaagen, Vorterø, Ulø og Haukø. Rotsund skiller U1øen fra fast1andet, og Maursund skiller Kaagen fra fast1andet, og Kaagsund Arnøen fra Kaagen. Herredets største udstrækning fra nord mod syd er 70 km., bredden fra Rakkenes paa Uløen til grændsen mod Kvæn- angen er 38 km. Skjervø omgives af Karlsø, Lyngen, Nordreisen, Kvænangen herreder. Af herredets samlede area1 1061.37 km.2 er: KH1.2 Fast1and . . 580.37 Ø e r: Løkø . . . . 36.4 Arnø . . . 269.3 Haukø .... . 6.4 Hakstein, store . 0.6 Skj ervø . . . . 1 1.0 Kaagen . . . . 68.4 Vorterø .... . 1O.5 Follesøerne, nordre . . a O.6 Fol1esøerne, søndre . . 0.5 Uløen ..... . 76.9 12 smaaøer ........ O.4 Sam1et areal af øer 48l.O Det til herredet hørende fastland deles ved Reisen- fjorden i en vestre og en østre de1. I den vestre del gaar et mægtigt da1fø1—e, Rotsunddalen, i retningen syd mod nord. Dalføret er aabent, skogk1ædt med terrasser. Sydvest for Rotsunddalen paa grændsen mod Lyngen er de tre toppe Storhaugen, Sormevarre og M æecevarre. N ordøst for Rotsunddalen ligger paa grændsen mod Nordreisen Loassogaissa, længst i syd og Arasborvarre. N ærmere Rotsunddalen ligger paa østsiden Gibmemielle og Gardadakmielle. Længer nord, ogsaa paa grændsen mod N ordreisen Sikkavarre, Luovddevuomeöokka og nord1igst Ham- 21 — Tromsø amt. II.