Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/327

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


320 TROMSØ AMT. Skogs:flord (2.11 mark) havde 1ste januar 1891: l hest, 8 storfæ, 20 faar og 9 eder og havde i 1890 udsaaet 3 hl. po- teter. ’ ‘S‘teinsund (2.36 mark) havde 1ste januar 1891: 2 heste, 12 storfæ og 15 faar. Udsæden i 1890 var 5 hl. poteter. . Daajfford (2.12 mark) havde 1ste januar 1891: 1 hest, 11 storfæ, 13 faar, 7 eder og 4 høns. Udsæden i 1890 var 2 hl. poteter. Her er gamle navne paa et par gaarde: Skogsfjord Skögsjjörðr Vannereidet Varnareið 2 A Oldfund. Fra Helgø herred kjendes følgende oldfund: Stenaldersfund fra Helgø (1), Grøtø (1), .4ndammen (1), Vannø (1) og Hersø (1). Ældre jernaldersfund fra Vannereid-Korsnes (1). Yngre jemaldersfund fra Helgø (2), Vannereúl og Kokkevolden (1) og Tors- vaag (I)(?)— Helgø kirke er en langkirke af tømmer, opført i tiden mellem 1700 og 1800, med 115 siddepladse. Det ældre navn for Helgø annekskirke er ubekjendt; den var efter reformatsen anneks til Torsvaag residerende kapellani. Da Torsvaag kirke blev ned1agt, er kapellanen formodentlig flyttet til Helgø, hvor der efter Kraft en tid skal have været egen præst; dette maa senere være forandret, da Helgø af reskript 18de januar 1776 sees at have været anneks til Tromsø. 1781 blev Helgø ved reskript lagt som anneks til Karlsø. Torsvaag kirke, nordligst paa Vannøen, havde efter re- formatsen en residerende kapellan under Tromsø (Helgø var anneks); den var, efter Kraft, nedlagt i midten af 17de aarhun- drede. Tomten vises endnu, 1O.6 m. la-ng. Legat. Aarselle Hansdatter Falk skjænkede ved testament af 8de marts 1798 under navn af «Aarselle Hansdatter Baarsets kjærlige gave til Helgø kirke og dens fattige » sin efterladte for- mue, saaledes at renterne aarlig skulde tilfalde den nævnte kirke og sognets fattige. Der er ingen kjøreveie i herredet. Der er projekteret herredsveie for 5000 kr. iHelgø: Skogsfjord-Skogsfjordvatn. Broer paa Vannereidet og i Daafjordbunden. Helgø herred er delt i 11 skolekredse med 210 undervis- ningsberettigede børn og 4 lærere. Den ved skatteligningen antagne formue var i 1894 250 10O kr., den udlignede herredsskat var 3477 kr.