Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


31 6 TBO1usø AMT. Midtveis i Hammerflorden er ved Vannøs vestkyst en red med 8—12 favne vand og sandbund. Den er aaben for nordvestlige vinde. J ordsmonnet er tildels skjælsand, smaasten, enkelte steder paa Helge ler. Der er ikke lidet dyrkbar jord. Korn avles ikke; før avledes lidt paa nogle faa steder; der saaes lidt grønfoder paa nogle pladse. Der avles poteter tilstrækkelig til halvdelen til en tredjedel af befolkningen. Poteterne blir i somme aar ikke modne; men i mange aar itræk har man nu faaet modne poteter. Som gjødsel bruger mange tang. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ....... . O.l km.2 Eng . . . . 3.2 » Ager og eng ........ . . 3.3 km.2 Skog ............ . 40.0 » Udmark, snaufjeld, myr, indsjøer, sne . . . 620.7 » 664.0 km.2 Gjennemsnitlig avl pr. maal var i femaaret l89l-95: Poteter 24 h1. Hø 400 kg. Udsæd pr. maal er: Poteter 4 bl. ’ Foldighed er for poteter 6. — Der var ingen udsæd af korn i 1886—189l, af poteter var udsæden aarlig 171 bl. i Der er opryddet lidt nyland-i senere tid. Potetdyrkning er tiltaget noget. Der er ingen landbrugsmaskiner. Herredsstyrelsen har angivet værdien af l maal jord til l0 kr. og omkostningerne ved dyrkningen af l maal til 25 kr. Havnegangene er tilstrækkelige, tildels gode og udmærkede. Som foder bruges fiskehoveder og rygge; ofte koges mort til foder; man har morten hele vinteren frossen; undertiden fodres med Salt sild, undertiden med frossen sild; tare bruges ogsaa til foder ligesom affald fra det daglige fiske og hestegjødsel. Paa Vannø er gode kjør, tildels med horn, dels kollede. De melker 5—6 liter om sommeren, naar de fodres godt.