Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/322

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HE1.Gø HERRED. 315 Skagøsund gaar i nordøstlig retning mellem Ribbenesø og Ringvasø. A Der er— et par sidefjorde i Ringvasø: Gr-zm(Zf)ord, Skogs)jord, Dyrsjfford og Fagerflo-rd. Helgøþord skiller mellem Helgø og Ringvasø. Der gaar 3 sidefjorde ind i Ringvasø, Væggejjor(l, Daajfford og Grundþord. Daafjord er en stor, vid fjord, ca. 9 km. lang og ved mun- dingen 8 km. bred. Fjorden mellem Helgø og Vannø heder HammeW;fjor(len, og fjorden mellem Helgø og nordre Kvalø kaldes Raasa. Mellem F1atvær og Vannø kan man seile paa begge sider af Flæsa. Dette løb er i sin ydre del bugtet og vanskeligt, men rent indenfor Flæsa i Ha-mmeæfl“()rden. Fra Flæsa kan man enten gaa østenom Helgø til Langsund eller Karlsøsund eller vestom Helgø gjennem Raasa til Skagøsund. Nordlig paa Vannø gaar der ind en liden bugt fra nord mod syd, To-rsvaag. Paa Vestsiden af Kvalø er der 3 smaa bugter, FltgZ(’b8*Ygl)ik, Kobberbugt og HermansZ)“o“r(l, som er den sydligste.t For mindre fartøier findes en god havn ved Hersø straks ved gaarden paa 3 favne vand; længere vest i bugten er der dybere. Ved Varvik gaard og ved holmerne ved gaarden Botn er havn, begge paa nordsiden af Skagøsund. Paa den søndre side af sundet er ankerbund ved Jø(:Pik. Paa Vestsiden af Kvalø, nord for Maasnes og tvers overfor Maasvær er en god havn for fartøier af indtil 8 fods dybgaaende. I Daafjorden ved Langstrand paa nordvestsiden af Ringvas- øen er havnen liden, men dyb nok ogsaa for større fartøier. Under Daavø kan man“ankre paa 8 favne vand. I Grundfjord paa nordkysten af Ringva“9ø er ankerplads med 4— favne vand. Der er ankerp1ads ved Helgø gaard østenom alle skjær. Dyb- den er 4—6 favne, fin sandbund. Ved den sydøstlige spids af Kvaløen ligger nogle holmer, der danner en særdeles god, skjønt liden havn med 3 favne vand og god holdebund. Denne havn benævnes efter den ved samme liggende gaard Rødgammen. Langsund er rent og har overalt langs landet ankerplads med god holdebund. I Torsvaag paa nordvestsiden af Vannø er en middelmaadig havn for smaa fartøier, kun 21Z2—3 favne vand; længere ud i sundet er 4 favnes dybde. Med syd1ig vind staar her temmelig svær sjø ind.